Urząd Gminy Stromiec > Aktualności > Pieniądze od Koalicji dla Młodych

Koalicja dla Młodych zainwestuje blisko 400 tysięcy złotych w organizacje pozarządowe.

 

Organizacje pozarządowe, czyli ludzie, którzy ją tworzą. To właśnie w ludzi będącymi członkami organizacji społecznych z powiatu białobrzeskiego zainwestuje Fundacja. Członkowie organizacji pozarządowych wezmą udział w szkoleniach, doradztwie, wizycie studyjnej i nie tylko.

 

Kolejne rozstrzygnięcie konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018 za nami. Nabór zakończył się 5 kwietnia bieżącego roku. W ramach tegorocznej edycji wpłynęło łącznie 2789 ofert, z czego do dofinansowania rekomendowanych zostało 539 ofert.  Tym razem nasza Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej znalazła się w gronie szczęśliwców  i otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu w kwocie blisko  400 000 zł. Oferta złożona przez naszą Fundację uzyskała 226 punktów i znalazła się na 7 pozycji listy rankingowej. Projekt Fundacji uzyskał dofinansowanie w ramach IV Priorytetu: Silne organizacje Pozarządowe.

Czym jest Priorytet działań?

Każdy program dotacyjny, w ramach którego organizacje mogą pozyskać pieniądze na realizację zaplanowanych przez siebie działań ma określoną tematykę, ujętą właśnie za pomocą Priorytetów.

„Koalicja dla Młodych”  postanowiła objąć wsparciem organizacje działające na terenie powiatu białobrzeskiego.

 Realizacja projektu pt.: „GPS III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO” rozpoczęła się 1 czerwca 2018 roku i potrwa do 31 grudnia 2019 r. BCO, czyli Białobrzeskie Centrum Obywatelskie zostało utworzone przez Fundację w 2007 r. w ramach projektu o tym samym tytule dofinansowanego z funduszy norweskich. Dzięki temu dofinansowaniu wyremontowany został budynek przy ul. Reymonta 11, w którym obecnie znajdują się m.in. siedziby organizacji pozarządowych z Gminy Białobrzegi.

Celem projektu jest zapewnianie organizacjom pozarządowym, grupom nieformalnym i liderom społecznym w powiecie białobrzeskim wsparcia, poprzez dostęp do informacji, poradnictwa i szkoleń. Sprzyja to poprawie warunków funkcjonowania organizacji trzeciego sektora i podniesieniu jakości zarządzania nimi, co prowadzi do bardziej efektywnego działania i skuteczniejszej realizacji przedsięwzięć społecznych. 

W ramach działań związanych z realizacją projektu zorganizowany zostanie dwuletni cykl szkoleń oraz poradnictwo dla organizacji pozarządowych, podczas których będziemy uczyć naszych lokalnych działaczy jak zarządzać organizacją, jak prawidłowo pisać wnioski, jak powinna być prowadzona księgowość w organizacji, jak prawidłowo pisać sprawozdania, które często przysparzają grupom wiele trudności i niejasności. Zajęcia będą miały charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny.

Obejmiemy wsparciem indywidualnych Liderów wyłonionych z organizacji. Stworzymy im warunki do indywidualnego rozwoju, damy narzędzia oraz wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w praktyce w realizacji działań w swoich organizacjach.

Jednak realizacja projektu to nie tylko szkolenia i praca nad budowaniem marki swojej organizacji. W ramach działań zaplanowaliśmy również wizytę studyjną dla członków lokalnych NGO, podczas której poznają schematy działań organizacji funkcjonujących na terenie Nidzicy i okolic, konkurs Granatowy z okazji „100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę” w ramach którego organizacje będą mogły wykorzystać swoją wiedzę i sprawdzić się w realizacji inicjatyw społecznych w praktyce. Liczymy, że dzięki konkursowi organizacje nawiążą współpracę z innymi Instytucjami, takimi jak szkoły, biblioteki, czy samorządy Gminne, co przełoży się na nawiązanie długofalowej współpracy. W ramach naszych działań będziemy chcieli także wyróżnić osoby szczególnie zaangażowane na rzecz realizacji inicjatyw społecznych, poprzez organizację dwóch konkursów wiosną 2019 roku: „Lider III Sektora” oraz „Wolontariusz na medal” oraz wybrać najbardziej przyjazny Samorząd w ramach konkursu „Przyjazny Samorząd”.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy przedstawicielom organizacji pozarządowych za czas poświęcony na rozmowy w celu poznania Waszych potrzeb, za zaangażowanie, za chęć w podejmowaniu wspólnych inicjatyw społecznych.

Dziękujemy wszystkim Samorządom lokalnym działających na terenie powiatu białobrzeskiego: Gminie Białobrzegi, Gminie Promna, Gminie Radzanów, Gminie Stara Błotnica, Gminie Stromiec oraz Gminie Wyśmierzyce za wsparcie naszego pomysłu, okazanie zaufania w jego realizacji poprzez zawiązanie z naszą Fundacją partnerstwa na rzecz rozwoju ludzi aktywnych społecznie.

Już teraz zapraszamy wszystkich członków organizacji pozarządowych do udziału w działaniach projektu, o których więcej już wkrótce.

Beata Waszkowska, Dawid Nowak

„Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej

Wróć