Urząd Gminy Stromiec > Aktualności > Zapraszamy na bezpłatne szkolenie komputerowe

Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, a zajęcia będą odbywać się ONLINE. Szkolenie to ma na celu podwyższenie kompetencji komputerowych mieszkańców z wybranych podregionów województwa mazowieckiego. Jest ono skierowane w szczególności dla:

- osób pomiędzy 25 a 64 rokiem życia,

- mieszkańców województwa mazowieckiego (powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom, radomski, szydłowiecki, zwoleński, Warszawa, legionowski, miński, otwocki, wołomiński, grodziski, nowodworski, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni),

- pierwszeństwo dla mieszkańców obszarów wiejskich,

- bezrobotnych lub osób pracujących w małych i średnich przedsiębiorstwach,

- osób o niskich kwalifikacjach (posiadających wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe).

Dostęne będą dwa rodzaje szkoleń:

• Szkolenie DIGCOMP16 (45h) lub,

• Szkolenie DIGCOMP19 (63h).


Początek szkolenia zaplanowany jest na koniec lipca/początek sierpnia

Zakres szkolenia:

Szkolenie DIGCOMP16 obejmuje 6 modułów (45h) dotyczących:

- obsługi sprzętu komputerowego,

- tworzenia/formatowania/edycji/druku dokumentów tekstowych, - wyszukiwania/oceny/przechowywania informacji,

- zastosowania arkuszy kalkulacyjnych,

- korzystania z Internetu,

- przetwarzania treści,

- przestrzegania prawa autorskiego,

- ochrony danych osobowych,

- unikania zagrożeń.


Szkolenie DIGCOMP19 obejmuje 6 modułów (63h) dotyczących:

- obsługi sprzętu komputerowego,

- tworzenia/formatowania/edycji/druku dokumentów tekstowych, - wyszukiwania/oceny/przechowywania informacji,

- zastosowania arkuszy kalkulacyjnych,

- korzystania z Internetu,

- przetwarzania treści,

- przestrzegania prawa autorskiego,

- ochrony danych osobowych,

- unikania zagrożeń,

- podstaw HTML,

- kaskadowych arkuszy stylów CSS.

 

Maria  Autowicz 

Koordynator projektu

PRACOWNIA Z OKNEM NA ŚWIAT ®
Edukacja i Rozwój – Marta Hendzel

ul. Bruna 32, 02-594 Warszawa

Wróć