Urząd Gminy Stromiec > DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Poradnik dla osób sprawnych inaczej

Fundacja Terebint ma przyjemność przedstawić poradnik dla osób sprawnych inaczej oraz osób powyżej 75 roku życia, na temat ułˆatwień w wykonywaniu prawa wyborczego, a ujętych w Ustawie Prawo Wyborcze z dnia 5 stycznia 2011r.
Opracowanie obejmuje podręcznik w formie pliku do wydruku, a także plików dźwiękowych możliwych do odsˆłuchania na stronie internetowej: http://www.fundacja-terebint.cba.pl/proj004.php
Opracowanie to można pobrać także na wˆasne urządzenia obsˆugujące format MP3, a także przekazać innym osobom.

Z poważaniem
Zarząd Fundacji Terebint

Więcej...

INFORMACJA dla osób mających problem w komunikowaniu się

 

INFORMACJA
dla osób mających problem w komunikowaniu się

 

Wójt Gminy Stromiec informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2012 roku osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu , wymagające wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Stromcu mogą korzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, a w szczególności:
· korzystania z poczty elektronicznej,
· korzystania ze strony internetowej gminy : www.ugstromiec.pl
· przesyłania wiadomości tekstowych faksem
· korzystania z tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika,

Więcej...