Urząd Gminy Stromiec > Środowisko > Gospodarka odpadami

Harmonogramy odbioru odpadów 2020/2021 oraz zasady segregacji

Harmonogram Stromiec I 2020 i 2021r - Biała Góra, Boska Wola , Ducka Wola, Krzemień, Ksawerów Nowy, Ksawerów Stary, Małe Boże, Niedabyl, Pietrusin, Pokrzywna, Stara Wieś, stromiec, Zabagnie, Zachmiel

Harmonogram Stromiec II 2020 i 2021r - Bobrek Kolonia, Bobrek Wieś, Dobieszyn, Grabowy Las, Kolonia Sielce, Lipskie Budy, Marianki, Matyldzin, Mokry Las, Nętne, Olszowa Dąbrowa, piróg, Podgaje, Podlesie Duże, Podlesie Małe, Stromiecka Wola, Sułków

Segregacja_Stromiec_2020.pdf

Więcej...

Wykaz 2020

 

 

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na  odbiór  i  transport nieczystości ciekłych z  terenu Gminy Stromiec. Stan na dzień 30 kwietnia 2020 r.

 • Handel Obwoźny, Wywóz Ścieków, Bogdan Ogorzałek,
26 - 811 Wyśmierzyce, ul. Kościuszki 42
tel. 608 140 097
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno- Ściekowej "GEA-NOVA" Sp. z o.o.
ul. gen T. Kutrzeby 38, 05-082 Stare Babice
tel. 693 860 687

 • Firma Usługowo Handlowa Sławomir Dawiczewski,
ul. Kościelna 90, 26-800 Białobrzegi
tel. 783 794 200
 • Siedlecki Tadeusz - Firma Usługowa "Tadeusz "
26 - 800  Białobrzegi, ul. Reymonta 42, nr lok. 11
tel. 692 072 804
 • WC SERWIS  Spółka z o. o. Spółka Komandytowa
ul. Szybowa 2, 41 – 808 Zabrze
tel. 32 278 45 31
 • TOI TOI Polska  Spółka z o. o.
ul. Płochocińska 29, 03 – 044 Warszawa
tel. (22) 811 61 44

 • ASE-TRANS Sebastian Pytka
ul. Brzechwy 45, 26-800 Białobrzegi
tel. 608 155 155, 505 013 412

 • Zakład Usług Komunalnych w Warce Sp. z o. o.
ul. Farna 4, 05-660 Warka
tel/fax 667 32 99

 

 

Więcej...

Podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej

 Podmioty  wpisane  do  Rejestru   działalności   regulowanej w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie  Gminy Stromiec – stan na dzień 30.04. 2020 r.

 • JRPER  Sp. z o.o, Kolonia Warszawska k/ Wygody

Al. Krakowska  108 A, 05-552 Wólka Kosowska   
tel. 22 756 16 66

 • PreZero Serwice Wschód Sp. z o.o.,

ul. Wrocławska 3,26-600 Radom.
tel. 48 664 21 29,    600 082 800

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling,

ul. Chorzowska 3, 26 - 600 Radom, tel. 48 365 11 40

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM"

Spółka  z  o. o., ul. Wincentego Witosa 76,
26 - 600 Radom, tel. 48 384 76 00

 • Gabryś Maciej " MA - GA",

ul.  Jagiellońska 2/138, 26 - 600 Radom.
tel.  792 676 356

 • Zakład Inżynierii Środowiska „IREKo” Bożena Jaroszek, Legęzów 24, 26-652 Zakrzew,

tel. 48 366 32 09

 • P.P.U.H. INTERBUD  Sp.z  o.o., ul. Limanowskiego 154, 26-600 Radom

tel. 48 33 11 435
 

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  Eko Estetyka, Małecki sp. j

ul. Starokrakowska 137, 26-600 Radom.
tel. 48 331 58 60 , 048 384 57 30

 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  „ FART - BIS ”  Spółka  z  ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, 25-116, ul. Ściegiennego  268a
tel. 41 348 92 92   

 • "Clean World" Firma Handlowo- Usługowa Marek Woch, ul. Kasprzykiewicza 45,

05 - 200 Wołomin, Leśniakowizna.
tel. 22 787 80 08

 • "MA-GA" Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna,

ul. Powały 4, 26-600 Radom,  tel. 792 676 356   

 • HENMAR Z.P.U.H. Henryk Głuchowski, 26-631 Jastrzębia 31

tel. 48 610 68 51 , 601 408 591

Więcej...

Wykaz przedsiebiorców wpisanych do rejestru odbierających nieczystości płynne i odpady komunalne

 -   Wykaz   przedsiębiorców posiadających zezwolenie na  odbiór  i  transport nieczystości  ciekłych z  terenu Gminy Stromiec. Stan na dzień 30 kwietnia 2018 r.

 

Podmioty  wpisane  do  Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stromiec – stan na dzień 30.04.2018 r.

Więcej...

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

                              PSZOK.jpg MIESZKAŃCY GMINY STROMIEC

 W dniu  1  września 2016 r.  w Gminie  Stromiec uruchomiony został  Punkt  Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

PSZOK usytuwany jest w Stromcu przy ul. Łąkowej 5 – teren oczyszczalni.

PSZOK  jest czynny w każdą  środę w godzinach  od  8.00 do 11.00 z wyłączeniem dni  świątecznych.

Odpady na  PSZOK będą przyjmowane od  stałych mieszkańców ( z nieruchomości

zamieszkałych) zgodnie z  obowiazującym regulaminem.

Więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec

 

 

Wójt Gminy Stromiec  zaprasza mieszkańców  do wzięcia udziału w  konsultacjach dotyczących przyjęcia  projektu uchwały  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Stromiec .

Konsultacje  trwają od 25 października  2016 r.  do 8 listopada 2016 r.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym dostępnym na stronie internetowej urzędu lub w siedzibie Urzędu Gminy Stromiec,  pokój  nr 17.  Wypełnione formularze można składać  w  Urzędzie lub  drogą elektroniczną na adres ugstromiec@ugstromiec.pl.

                       

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                               Krzysztof Stykowski

Więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie utrzymania czystości na terenie Gminy Stromiec

Konsultacje społeczne w  sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Stromiec

Wójt Gminy Stromiec  zaprasza mieszkańców  do wzięcia udziału w  konsultacjach dotyczących przyjęcia  projektu uchwały  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Stromiec .

Konsultacje  trwają od 22 kwietnia 2016 r. do 6 maja 2016 r.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym dostępnym na stronie internetowej urzędu lub w siedzibie Urzędu Gminy Stromiec,  pokój  nr 17.  Wypełnione formularze można składać  w  Urzędzie lub  drogą elektroniczną na adres ugstromiec@ugstromiec.pl.

 

 

Wójt Gminy Krzysztof Stykowski

Więcej...

Poniżej znajdą Państwo Informacje dotyczące segregacji odpadów oraz wprowadzanej kontroli segregowanych odpadów od 1 stycznia 2016 r wraz z harmonogramami ich odbiorów.

Informacja stawki opłat za śmieci

INFORMACJA

Urząd Gminy informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV.229.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. od 1 kwietnia 2014 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odpady komunalne. Uwzględniając wnioski mieszkańców zróżnicowano stawkę opłaty pod względem ilości mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i segregujących odpady.

Więcej...

Rejestr działalności regulowanej

Podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości Gminy Stromiec

1.JARPER Sp. z o.o, Kolonia Warszawska k/ Wygody
Al. Krakowska 108 A, 05-552 Wólka Kosowska
tel. 22 756 16 66

Więcej...

Nowe zasady zbiórki odpadów komunalnych

Nowe zasady zbiórki odpadów komunalnych
Informacja dla Mieszkańców Gminy Stromiec

Wójt Gminy Stromiec informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. rozpoczął się proces wdrażania znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana ustawy - Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Gminy mają czas do połowy 2013 roku na wprowadzenie na swoim terenie nowego systemu zarządzania odpadami.

Więcej...