Urząd Gminy Stromiec > Środowisko > Gospodarka odpadami > Informacja stawki opłat za śmieci

Informacja dotycząca stawek opłat za odpady komunalne

 

INFORMACJA

Urząd Gminy informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV.229.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. od 1 kwietnia 2014 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odpady komunalne. Uwzględniając wnioski mieszkańców zróżnicowano stawkę opłaty pod względem ilości mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i segregujących odpady.

Opłaty te wynosić będą:

  1. Stawka za odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny wynosi 12 zł od jednego mieszkańca.

  2. Stawka za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny wynosi:

- 6 zł od jednego mieszkańca w przypadku, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wynosi od 1-4 osób,

- 5 zł od jednego mieszkańca w przypadku, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość wynosi od 5-7 osób,

- 4 zł od jednego mieszkańca w przypadku, gdy liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość jest większa niż 7 osób.

Wnoszenie opłat wg zmienionych stawek wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku gdy stawka opłaty nie uległa zmianie nie wymagane jest złożenie nowej deklaracji. Formularze deklaracji dostępne są na stronie internetowej http:/ e-bip.ugstromiec.pl w zakładce Aktualności – Wydarzenia bieżące - Deklaracje na odpady, na stronie www.ugstromiec.pl w zakładce pliki do pobrania oraz na ePuap –Alfabetyczna lista spraw- Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , u sołtysów wsi oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Referacie Ochrony Środowiska pok. 17 w godzinach od 7.30 do 15.30.

Opłaty należy wpłacać tak jak dotychczas na rachunek bankowy Gminy oraz u sołtysów terminach do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał kalendarzowy. Jednocześnie informujemy, że wpłaty dokonywane na rachunek bankowy Gminy są pobierane przez bank bez dodatkowych opłat.

W przypadku uwag i pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

 

Wójt

Krzysztof Stykowski

 

Wróć