Urząd Gminy Stromiec > Jednostki organizacyjne

SZKOŁY W GMINIE STROMIEC:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bożem im. Armii Krajowej
26-804 Stromiec 048) 619 21 28  szkola.boze@interia.pl
Dyrektor: p. Anna Kaczmarczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa w Dobieszynie im. Ks. Kniedziałowskiego
26-804 Stromiec[ (048) 619 51 47 pspdobieszyn@gazeta.pl
Dyrektor: p. Jadwiga Sekuła

Publiczna Szkoła Podstawowa w Podlesiu Dużym
26-804 Stromiec (048) 619 51 19 psppodlesie@gmail.com
Dyrektor: p. Edyta Zając

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrku
26-804 Stromiec (048) 619 10 06 beatakomorek@tlen.pl
Dyrektor: p. Komorek Beata

Publiczna Szkoła Podstawowa w Stromcu  im. D. Czachowskiego
ul. Radomska 27
26-804 Stromiec tel/fax. (048) 619 10 45  pspstromiec@interia.pl

Dyrektor: p. Molga Leszek

Publiczne Gimnazjum w Stromcu
ul. Radomska 27
26-804 Stromiec
tel/fax. (048) 619 10 67

e-mail: pgstromiec@vp.pl

Dyrektor: p. Mrozińska Anna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Piaski 4
26 -804 Stromiec
tel. (048) 619 13 38
e-mail: gops_stromiec@ugstromiec.pl

kierownik: Róg Jolanta

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
UL. BIAŁOBRZESKA 74 B
26-804 STROMIEC
e-mail: biblstromiec@interia.pl
strona internetowa:http://www.stromiec.naszabiblioteka.com/?strona=5
Dyrektor Biblioteki: p. Elżbieta Wiatrak