Urząd Gminy Stromiec > Jednostki pomocnicze- Sołectwa

- Sołectwa

Na terenie Gminy Stromiec funkcjonuje 23 sołectwa:

- Biała Góra - Sołtys Jaworski Roman

- Bobrek - Sołtys Karolina Korczak

- Bobrek Kolonia - Sołtys Matysiak Marek

- Boska Wola - Sołtys Cichowlas Dariusz

- Boże - Sołtys Bartosiak Mirosława

- Dobieszyn - Sołtys Maria Szatan

- Ducka Wola - Sołtys Elżbieta Cieślak

- Kolonia Sielce - Sołtys Zakrzewski Józef

- Krzemień - Sołtys Bulikowska Elżbieta

- Ksawerów Nowy - Sołtys Górecka Bogusława

- Ksawerów Stary - Sołtys Adach Zygmunt

- Lipskie Budy - Sołtys Zaręba Marian

- Małe Boże - Sołtys Sałata Adam

- Niedabyl - Sołtys Sąpor Jerzy

- Olszowa Dabrowa - Sołtys Ćwiek Rafał

- Piróg - Sołtys Bolesław Matysiak

- Podlesie Duże - Sołtys Wójcik Jerzy

- Pokrzywna - Sołtys Sznyra Tadeusz

- Sielce - Sołtys Lusztyk Radosław

- Stromiec- Sołtys Żuchowska Kazimiera

- Stromiecka Wola - Sołtys Wieczorek Henryk

- Sułków - Sołtys Edyta Ofiara

- Marianki - Sołtys Kaliciński Jerzy

Więcej...