Urząd Gminy Stromiec > Prezentacja Gminy

tl_files/magazyn/Gmina Stromiec.pngGmina Stromiec położona jest w powiecie białobrzeskim, w południowej części województwa mazowieckiego.
Gmina graniczy z gminami:
- od północy z gminą Warka (powiat grójecki),
- od północnego wschodu i wschodu z gminami: Grabów n/Pilicą i Głowaczów (powiat kozienicki),
- od południa z gminą Jedlińsk (powiat radomski),
- od południowego zachodu i zachodu z gminami: Stara Błotnica i Białobrzegi (powiat białobrzeski).
Gminną sieć osadniczą tworzą 23 sołectwa (44 miejscowości).

Gmina Stromiec zajmuje powierzchnię 156 km2. Liczba mieszkańców gminy Stromiec na dzień 15.02.2012 - 5 769 osób w tym: 2 936 mężczyzn i 2 833 kobiet. Użytki rolne stanowią około 56% (8878 ha), lasy i grunty leśne około 35 % powierzchni ogólnej gminy. Większość mieszkańców utrzymuje się z rolnictwa. Socjalne potrzeby ludności zaspokajają m.in. ośrodek zdrowia, posterunek policji, oddział banku, urząd pocztowy, szkoły. Gmina posiada znaczące walory przyrodniczo-krajobrazowe – III kategoria atrakcyjności turystycznej w kraju. Plany zagospodarowania przestrzennego gminy przewidują rozwój rekreacji – w ofercie znajduje się ponad 300 działek rekreacyjnych.