Urząd Gminy Stromiec > OSTRZEŻENIA

Ostrzeżenie meteo

Warszawa, dnia 29.12.2017 r.

 

 
 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W WARSZAWIE                            

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel.: 22 695-64-81, fax.: 22 695-64-84

www.mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WBZK-I.7011.3.79.2017                                                     

 

wg rozdzielnika

                                                                  

 

 

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

 

 

 OSTRZEŻENIE Nr 79

 

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Oblodzenie/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 02:00 dnia 30.12.2017 do godz. 09:00 dnia 30.12.2017

Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, przy gruncie od -3°C do -1°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak.

 

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Ewa Łapińska

Godzina i data wydania: godz. 11:52 dnia 29.12.2017

 

 

    WCZK  MUW                   

/-/  Roman Madejski

Więcej...

Ostrzeżenie meteo

Warszawa, dnia 20.12.2017 r.

 

 
 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W WARSZAWIE
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel.: 22 695-64-81, fax.: 22 695-64-84

www.mazowieckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WBZK-I.7011.3.76.2017

wg rozdzielnika


Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie

OSTRZEŻENIE Nr 76

Zjawisko/Stopień zagrożenia: Opady marznące/1

Obszar: województwo mazowieckie

Ważność: od godz. 06:00 dnia 21.12.2017 do godz. 22:00 dnia 21.12.2017

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów śniegu przechodzących w deszcz ze śniegiem,
a w końcu w opady marznącego deszczu, powodującego gołoledź.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%

Uwagi: Brak.


Dyżurny synoptyk IMGW-PIB: Michał Jaworski

Godzina i data wydania: godz. 13:02 dnia 20.12.2017


/-/Piotr Kaniuka


Więcej...

Ostrzeżenie HYDRO

Warszawa, dnia 2 listopada  2017 r.


 
 

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI

W WARSZAWIE                            

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. 22 695-64-81, fax 22 695-64-84

www.mazowieckie.pl

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


WBZK-I.7011.4.8.2017

wg rozdzielnika

 

Biuro Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie


 

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:6

 

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych

Stopień zagrożenia: 3

 

Ważność: od godz. 10:00 dnia 02.11.2017 do godz. 15:00 dnia 03.11.2017

Obszar: Dopływy środkowej Wisły (mazowieckie)

Przebieg: W związku z spływem wód opadowych w zlewniach dopływów środkowej Wisły, przewiduje się dalsze wzrosty poziomu wody przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych i alarmowych. Możliwe jest przekroczenie stanów ostrzegawczych na Drzewiczce w Odrzywole i na Jeziorce w Piasecznie oraz alarmowego na Bzurze w Żukowie.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

 

Dyżurny synoptyk hydrolog: Marcin Dominikowski

 

 

WCZK MUW  

Piotr Kaniuka


 

Więcej...

Ostrzeżenie!!!

Warszawa, 18 października 2017 r.

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

 

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III- Ostrzeżenia 1 stopnia o złoj jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania  Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stpnia


Z poważaniem
Bartłomiej Getlich

Więcej...