Urząd Gminy Stromiec > Środowisko

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Stromiec  informuje, że od 17 czerwca 2017 r. obowiązuje  ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074).


Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości jest  obowiązany  dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew *.

*Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.


Pozostałe zmiany znajdą Państwo w załączonym tekście ustawy:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1074/1

Więcej...

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stromiec

Szanowni Państwo,


Firma Biomasa Wschód Sp. z o. o., jako wykonawca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stromiec, przeprowadza ankiety dla budynków zlokalizowanych na terenie Gminy. Wypełnienie ankiety jest anonimowe i dobrowolne. Jest ona cennym źródłem informacji niezbędnych do uzyskania przez Gminę dofinansowania dla projektów energetycznych przeznaczonych dla mieszkańców. Dane z ankiety pozwolą na ocenę gospodarki energią w Gminie oraz na szacunkową inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy. Przyczynią się również do pozyskania przez Gminę wiedzy nt. zainteresowania mieszkańców projektami dotyczącymi montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach prywatnych.

Wypełnione ankiety prosimy:
•    wydrukować i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy, (pokój nr 12), lub
•    przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Biomasa Wschód Sp. z o. o., ul. Kościelna 7, 21-007 Mełgiew z dopiskiem „Stromiec – PGN”, lub
•    przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@biomasawschod.pl z dopiskiem „Stromiec – PGN”.

Jednocześnie informujemy, że wersje papierowe ankiet pobrać można w siedzibie Urzędu Gminy (pokój nr 12).

Zachęcamy do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

 

                                                           Wójt Gminy Stromiec

                                                           Krzysztof Stykowski

Więcej...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stromiec

Wójt Gminy Stromiec ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stromiec”.

    Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec (pokój nr 12), w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 17.11.2015 r. do dnia 01.12.2015 r. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stromiec.

    Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu do pobrania poniżej lub dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec (pokój nr 12).

Więcej...

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Instalacją regionalną dla Gminy Stromiec, wskazaną w Wojewódzkim Planie Gospopdarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017, z uwzględnieniem lat 2018-2023, jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Wincentego Witosa 76, 26 - 600 Radom.  

Więcej...

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

application/msword OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (19.5 kB)

POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI

W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, przypominamy, że utrzymywanie zwierząt domowych nie może być szkodliwe dla innych osób.

Ważne jest by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach,

a w szczególności:
-
prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy,
-
o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
-
nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,
za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice itp.),
- n
ie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw.

Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.         

Więcej...

SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

application/msword Sprawozdanie 2014.doc (61.0 kB)

Środowisko

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości płynnych z terenu Gminy Stromiec.

 

Handel Obwoźny, Wywóz Ścieków, Bogdan Ogorzałek

26 - 811 Wyśmierzyce

ul. Kościuszki 42

Tel. 608 140 097

 

"ATK- RECYKLING" Tomasz Kucharczyk

26 - 600 Radom

ul. Chorzowska 3

Tel. 48 365 11 40 601 250 507

 

Siedlecki Tadeusz - Firma Usługowa "Tadeusz "

26 - 800 Białobrzegi,

ul. Reymonta 42, nr lok. 11

Tel. 692 072 804

 

Firma Usługowo Handlowa Sławomir Dawiczewski,

ul. Kościelna 90,

26-800 Białobrzegi

Tel. 693 757 897

 

JARPER Sp. z o.o., Kolonia Warszawska k/ Wygody ,

Al. Krakowska 108 A,

05-552 Wólka Kosowska

Tel. 22 756 16 66

 

Pytka Mirosław

ul. Jana Brzechwy

26 - 800 Białobrzegi

Tel. 505 013 412

Więcej...

Podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stromiec

Podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stromiec

 

1.JRPER Sp. z o.o, Kolonia Warszawska k/ Wygody

Al. Krakowska 108 A, 05-552 Wólka Kosowska

tel. 22 756 16 66

 

2. Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości Stałych"Almax"Sp. z o.o.,

ul.Wrocławska 3, 26 - 600 Radom.

tel. 48 664 21 29

 

3. SITA RADOM Sp. z o.o., ul. Witosa 76,

26 - 600 Radom.

tel. 48 345 92 26

 

4. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - HandloweCzyścioch

Spółka z o. o., ul. Kleeberga 20,

15-691 Białystok;

tel. 85 662 98 00

 

5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling,

ul. Chorzowska 3, 26 - 600 Radom

tel. 48 365 11 40

 

6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM"

Spółka z o. o., ul. WincentegoWitosa 76,

26 - 600 Radom.

tel. 48 384 76 00

 

7. Gabryś Maciej " MA - GA", ul. Jagielońska 2/138, 26 - 600 Radom.

tel. 0 792 676 356

 

8. Zakład Inżynierii Środowiska „IREKo” Bożena Jaroszek, Legęzów

24, 26-652 Zakrzew

tel. 048 366 32 09, 48 389 38 64- do 30 czerwca 3014 r., 793 130 376

 

9. Ekola Sp. z o.o, ul. Wjazdowa 4, lok. 115 , 26 - 600 Radom

tel. 48 385 38 87

 

10. P.P.U.H. INTERBUD Sp. z o.o., ul. Limanowskiego 154, 26 - 600 Radom

48 33 11 435

 

11. "EKO-SAM" Sp. z o.o. Milejowice, ul. Aleja Kasztanowa 24, 26-652 Zakrzew

tel. 48 369 91 93

 

12. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Eko Estetyka s. c. Halina Małecka

Mariusz Małecki ul. Starokrakowska 137, 26 - 600 Radom.

tel. 48 331 58 60 , 048 384 57 30

 

 

13. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych FART - BIS Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach 25 - 116, ul. Ściegiennego 268 a ;

Więcej...