Urząd Gminy Stromiec > Z życia Gminy > GMINA STROMIEC Z HERBEM, FLAGĄ I PIECZĘCIĄ

GMINA STROMIEC Z HERBEM, FLAGĄ I PIECZĘCIĄ

Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia.

To jest ta mała nabliższa Ojczyzna.

 

W dniu 30 maja 2015 r. (sobota) w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum im. Józefa Piłsudkiego w Stromcu miała miejsce Uroczysta Sesja Rady Gminy Stromiec nadania gminie herbu, flagi i pieczęci. Jest to niewątpliwie historyczne wydarzenie, które zapisze się na kartach historii Gminy Stromiec i jak to określił Wójt Gminy Stara Błotnica – Marcin Kozdrach: "za 100, 200, 500 lat będą się o tym uczyć dzieci w szkołach. O tym, kto był wtedy Wójtem, Radnym, Sołtysem, że 30 maja 2015 r. nadano Gminie Stromiec insygnia".

Uroczysta Sesja odbyła się w obecności zaproszonych gości, którzy reprezentowali duchowieństwo, władze województwa mazowieckiego, powiatu białobrzeskiego, gminy ościenne oraz organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Wśród gości zaproszonych byli również dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek pomocniczych – Dyrektorzy szkół z terenu Gminy Stromiec, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Stromcu. Sesji przewodniczył Pan Jan Chrzostom Czachowski – Przewodniczący Rady Gminy Stromiec, wieloletni Nadleśniczy Nadleśnictwa Dobieszyn.

Sesję rozpoczęto od wprowadzenia pocztów sztandarowych szkół z terenu Gminy Stromiec, Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Nadleśnictwa Dobieszyn. Dowódcą pocztów sztandarowych był Pan Leszek Pińskowski z OSP Boże. Po wprowadzeniu sztandarów odśpiewano hymn państwowy i odczytano treść uchwały nr 37V.2015 podjętej przez Radę Gminy Stromiec w dniu 24 marca 2015 r., w sprawie ustanowienia symboli Gminy Stromiec i zasad ich używania oraz zmiany Statutu Gminy Stromiec. Rys historyczno – heraldyczny przedstawił Prof. UMCS – Krzysztof Skupieński. Podczas uroczystości wręczono zaproszonym gościom przygotowane specjalnie na tę okazję drobne upominki (folder, breloczek z herbem oraz pins), Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych otrzymali natomiast oprawiony w ramkę herb, flagę oraz proporczyk na stolik.

Całość uroczystości uświenił występ artystyczny w wykonaniu młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. Józefa Piłsudkiego w Stromcu.

Uroczystość ta nie mogłaby zostać zrealizowana, gdyby nie wsparcie finansowe pozyskane na ten cel z Funduszu Lokalnego Ziemi Białobrzeskiego "Koalicja dla Młodych".

Wszystkim składamy serdeczne podziękowanie za obecność w tym historycznym dla Gminy Stromiec wydarzeniu oraz za okazaną pomoc w organizacji uroczystości.

 

Krystian Wieteska

Wróć