Urząd Gminy Stromiec > Z życia Gminy > 30 rocznica nadania Publicznej Szkole Podstawowej imienia Dionizego Czachowskiego oraz sztandaru - 30 maja 2017 r.

Wróć