Urząd Gminy Stromiec > Z życia Gminy > Obchody 100-nych urodzin w Gminie Stromiec

100- latek jak młodzieniaszek- były prezenty, list od pani Premier, podwyżka emerytury,….

19 stycznia 2016 roku to piękna i niezapomniana chwila dla Pana Mariana Wersa, który właśnie w tym dniu obchodził swoje 100 urodziny.

Zazwyczaj bywało to tak, że przedstawiciele gminni odwiedzali jubilatów w miejscu ich zamieszkania by nie sprawiać im trudności. W tym dniu ze względu na rzadko spotykany wigor, siłę, dobre zdrowie i niesamowitą chęć życia szanowny Jubilat wraz z najbliższymi zaszczycili nas przybyciem na niewielką jednak jakże miłą i elegancką uroczystość, która miała miejsce w Sali Ślubów w budynku Urzędu Gminy.

Składanie życzeń rozpoczęły władze gminne- Wójt Gminy Stromiec oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego przekazując upominek, list gratulacyjny i kosz kwiatów z życzeniami Przybył przedstawiciel Delegatury Oddziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pan  Zbigniew Gurtat, który przekazał, składając również najserdeczniejsze życzenia w swoim imieniu, list z gratulacjami od pani Premier Beaty Szydło. Kierownik Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białobrzegach pani Marianna Grotek złożyła na ręce Jubilata list z życzeniami i informacją o podwyższeniu wysokości świadczenia emerytalnego.

Najszczersze życzenia wprowadzając nutkę humoru i wspólnych wspomnień przekazał Przewodniczący Rady Gminy- pan Jan Chryzostom Czachowski oraz wszyscy przybyli na uroczystość: wiceprzewodnicząca Rady Gminy- pani Mirosława Stachera, sołtys wsi Ksawerów Stary- pan Zygmunt Adach oraz równie pełna witalności siostra Pana Mariana- pani Stefania oraz jej wnuk.

Po fali życzeń przyszedł czas na tort, skromny poczęstunek i lampkę szampana.

100-latek opowiedział wiele historii jakie przydarzyły się na przełomie wieku przekazując fragment historii nieco młodszemu pokoleniu a także uraczył wszystkich pięknym śpiewem wprawiając w podziw wszystkich gości.

Uroczystość okazała się być wzruszająca zarówno dla dostojnego Jubilata jak i dla wszystkich uczestników.

Życzymy Panu Marianowi dobrego zdrowia, ludzkiej serdeczności i kolejnych 100 lat życia.

Wróć