Urząd Gminy Stromiec > Z życia Gminy > Odpust i Święto Matki Boskiej Śnieżnej na cmentarzu w Stromcu

 

Odpust i Święto Matki Boskiej Śnieżnej na cmentarzu w Stromcu

W pierwszą niedzielę sierpnia corocznie od ponad 120 lat w kaplicy na cmentarzu w Stromcu odbywają się uroczystości Matki Boskiej Śnieżnej. Odprawiana Msza Święta gromadzi tłumy wiernych – zarówno z parafii jak i z najodleglejszych zakątków Polski, którzy posiadają groby na tutejszym cmentarzu.

Sierpniowe święto w Ziemi Stromieckiej ma taką samą rangę ważności dla parafian i ich rodzin  jak listopadowe Święto Zmarłych. Sprzątanie pomników, porządkowanie całego terenu cmentarza i charakterystyczne świeże kwiaty - mieczyki a także odwiedziny licznych gości spotykających się na Mszy Świętej na stromieckim cmentarzu przyciąga rzesze ludzi. Stromiec to jedno z niewielu   miejsc (o ile nie jedyne w Polsce)  gdzie uroczystości na cmentarzu  odbywają się dwa razy w roku- w Święto Zmarłych  oraz na odpust Matki Boskiej Śnieżnej.

Lokalny kult  Matki Boskiej Śnieżnej w kaplicy wzniesionej w 1894 roku fundatorów – Karolinę i Józefa Potempskich herbu Odrowąż jest celebrowany corocznie z coraz większym zainteresowaniem społecznym. Ci sami fundatorzy związani emocjonalnie i rodzinnie ze stromiecką parafią zakupili dla miejscowej parafii dwa obrazy Matki Boskiej Śnieżnej. Jeden z nich widnieje na ołtarzu głównym, drugi zaś na północnej stronie kolumny w kościele Św. Jana Chrzciciela w Stromcu. W lewej nawie wmurowana jest również płyta oraz mosiężna tabliczka o treści:

D.O.M.
Józef i Karolina Zelinów
Potempscy w 1894 r. wybudowali
tę kaplicę i obrali na jej patronkę
MATKĘ BOSKĘ ŚNIEŻNĘ.
Kładąc ten kamień na wieczną

Rzeczy pamiątkę.

Proszę o Zdrowaś Maria

 

 

Kaplicę p.w. Matki Boskiej

Śnieżnej wyremontowano

w 1987 roku ofiarą ks. Janusza

Żurawskiego.
Wdzięczni parafianie stromieccy.

 

Odpust zupełny na uroczystość Matki Boskiej Śnieżnej datowany na 1896 rok został nadany dla kaplicy przez papieża Leona III specjalnym dokumentem. Z upływem czasu Bogarodzica zyskała potrójną nazwę Matki Boskiej Śnieżnej, Zwycięskiej i Różańcowej

 

Wyjątkowe Święto Matki Boskiej Śnieżnej przypada w pierwsza niedzielę sierpnia – dzień w środku kalendarzowego gorącego lata. Zrodziło się w Rzymie jednak dziś znane jest na całym świecie, również w Polsce.

W stolicy chrześcijaństwa na wzgórzu Eskwilin 5 sierpnia 352 roku spadł obfity śnieg, któremu legenda nadała ogromne znaczenie. Ówcześnie uważano że jest zapowiedzią licznych objawień matki Boskiej. Ze względu na niespotykane bardzo obfite opady śniegu Matkę Boską wówczas nazwano Marią Śnieżną, która ukazując się Janowi- rzymskiemu patrycjuszowi obwieściła mu, że zostanie ojcem długo wyczekiwanego potomka. W podzięce wybudował nową świątynię w miejscu pokrytym sierpniowym śniegiem. Rozbudowana świątynia zyskała rangę bazyliki i nową nazwę Santa Maria Magiorre (Matki Boskiej Większej). Początkowo kult ten miał charakter lokalny. Od 1568 objął już całe Włochy a w późniejszym czasie Europę. Przetrwał po dzień dzisiejszy. W pierwszą sierpniowa nidzielę odbywają się uroczystości koronacyjne i odpustowe i gromadzą niezliczone tłumy miejscowych parafian i turystów z Polski i wielu innych krajów.

Jak wynika z odnalezionych zapisków liczne prośby kierowane do Matki Boskiej Śnieżnej zostały niejednokrotnie spełnione. Często, liczni ciężko chorzy ludzie odzyskiwali zdrowie kierując różne prośby i intencje.

Wróć