Urząd Gminy Stromiec > Inwestycje gminne > Zrealizowane > Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe

tl_files/magazyn/nowe-loga.jpg

Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe

 

W dniu 16 stycznia 2013 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na realizację operacji pt.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe” w ramach PROW 2007 – 2013. Zakres prac wchodzących w skład projektu, tj.: budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa ogrodzenia, wykonanie dróg, chodników i parkingu oraz roboty wewnętrzne w budynku świetlicy wiejskiej, tj.: wymiana okien, drzwi, wykonanie nowych podłóg, malowanie ścian i przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej, zakup toalet przenośnych udało się wykonać do końca września 2013 r.

 

Wróć