Urząd Gminy Stromiec > Inwestycje gminne > Zrealizowane > Projekt: „POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI STROMIEC POPRZEZ ADAPTACJĘ TERENU NA PARK Z PLACEM ZABAW” zakończony

tl_files/magazyn/nowe-loga.jpg

W dniu 16 lipca 2014 r. Gmina Stromiec zwarła umowę na realizację projektu pt.: „POPRAWA ESTETYKI MIEJSCOWOŚCI STROMIEC POPRZEZ ADAPTACJĘ TERENU NA PARK Z PLACEM ZABAW” z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

 

OPIS OPERACJI : Przedmiotem  operacji było rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez stworzenie parku z placem zabaw, który umożliwi młodzieży, osobom starszym oraz rodzinom z dziećmi,  bezpiecznie i zdrowo spędzać popołudnia, czynnie wypoczywać i spotykać się. Docelowo nastąpi również wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Stromiec i Gminy Stromiec, a także podniesienie walorów krajobrazowych otoczenia, upowszechniania aktywnego wypoczynku, rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, stworzenie warunków do bezpiecznego i miłego spędzania wolnego czasu. Wybór wykonawcy prac w ramach projektu został dokonany w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

 

CELEM REALIZACJI PROJEKTU było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej polegającej na stworzeniu miejsca do rozwijania aktywności społeczności lokalnej w formie parku z placem zabaw,  umożliwieniu mieszkańcom bezpiecznego i zdrowego spędzania popołudnia, czynnego wypoczynku i utworzenia miejsca do spotkań. Park z placem zabaw przyczyni się także do wzrostu atrakcyjności miejscowości pod względem turystycznym. Nastąpi podniesienie walorów krajobrazowych oraz atrakcyjności wsi Stromiec. Przyczyni się do upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji, stworzenia bazy rekreacyjnej dla najmłodszych mieszkańców wsi Stromiec, atrakcyjnej komunikacji placu zabaw z otaczającą przyrodą, stworzenia warunków do bezpiecznego i przyjemnego spędzania wolnego czasu przez rodziny z dziećmi. W efekcie nastąpi integracja dzieci i rodziców z różnych środowisk oraz poprawa sprawności ruchowej poprzez spędzanie czasu na świeżym powietrzu i zabawę.

Wróć