Urząd Gminy Stromiec > Aktualności

Szczegółowa Inwentaryzacja Źródeł Ciepła na terenie gminy

MIESZKAŃCY GMINY STROMIEC

W związku z prowadzaną przez Gminę Stromiec szczegółową Inwentaryzacją Źródeł Ciepła na terenie gminy Stromiec informujemy, że od  17.08.2020 do 31.12.2020r.  będą przeprowadzane ankiety z mieszkańcami dotyczące sposobów ogrzewania budynków przez pracowników firmy ENVITERM S.C.

Każdy z ankieterów posiada identyfikator oraz upoważnienie. Autentyczność osób przeprowadzających ankiety można potwierdzić w Urzędzie Gminy Stromiec. Ankietę można wypełnić również online, a w przypadku pytań odnośnie jej wypełniania prosimy o kontakt z konsultantami ENVITERM S.C. pod numerami telefonów:

694 522 645 lub 531 877 335w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Poznanie sposobów ogrzewania budynków na terenie Gminy pozwoli na wprowadzenie programów dofinansowań polegających na zastąpieniu pieców starej generacji, piecami o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w celu zmniejszenia emisji szkodliwych pyłów do atmosfery pochodzących głównie z pieców opalanych węglem, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza i życia mieszkańców.

Serdecznie zachęcamy do współpracy i wypełnienia ankiet.

„Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Stromiec” realizowana jest przy pomocy środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”.

 

Z up. Wójta

/-/ Dariusz Gołębiowski
Sekretarz Gminy

 

Ankieta dostęna: tutaj

Więcej...

Ogłoszenie dla mieszkańców

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 62.2020 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 lipca 2020 r. informuję, że dzień 14 sierpnia 2020 r. będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Stromiec, w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r.

Z uwagi na powyższe Urząd Gminy Stromiec będzie w tym dniu nieczynny.

 

Wójt Gminy Stromiec

/-/ Krzysztof Stykowski

 

Zarządzenie nr. 62.2020 Wójta Gminy Stromiec z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020 r. -  tutaj

Więcej...

Odbiór eternitu planowany jeszcze w tym roku.

Wójt Gminy Stromiec

zaprasza Mieszkańców do składania wniosków dotyczących odbioru wyrobów zawierających azbest.

Zróbmy to razem, aby było ładnie i zdrowo.

Państwo wymienicie pokrycie na dachu każdego budynku, Urząd Gminy  odbierze płyty zawierające azbest.

Przypominamy, że przed wymianą pokrycia obowiązuje zgłoszenie zamiaru wykonania prac do Starostwa Powiatowego w Białobrzegach.

Wniosek do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy  https://ugstromiec.naszbip.pl/zalatwianie-spraw-w-urzedzie/ochrona-srodowiska/n,azbest) można przesłać pocztą, e-mailem lub wypełnić      w Urzędzie Gminy, tuż przed zgłoszeniem.

Czekamy na Państwa wnioski przez cały rok, ale ważna jest data wpływu.

Odbiór eternitu planowany jeszcze w tym roku.

Szczegółowych  informacji udzieli Państwu

Izabela Chlebna – UG Stromiec, Tel: 48 619 13 31,  pokój nr 12.

Prosimy o składanie wniosków na bezpłatny odbiór wyrobów azbestowych. Zaoszczędzą Państwo konkretną sumę pieniędzy.

Wójt Gminy Stromiec

/-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...

AKTUALNE DOFINANSOWANIA NA EKOLOGICZNE INWESTYCJE NA ROK 2020.

​Fundacja Dar Oze, daroze.pl

1. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.

● 80% dotacje na farmy fotowoltaiczne, lub/i na poprawę efektywności energetycznej budynków.

●Energia Plus - Preferencyjny kredyt z NFOŚIGW z umorzeniem 10% na ekologiczne inwestycje.

●Leasing-100% opłat może być wrzucone w koszty prowadzenia działalności.

2.DLA ROLNIKÓW.

● Agroenergia dofinansowanie:

● Do 25.000 zł na  instalacje fotowoltaiczne od 30 kW do 50 kW mocy.

● Do 15 000 zł na instalacje fotowoltaiczne od 10 kW do 30 kW mocy.

Dodatkowo informujemy, że rolnicy mają możliwość odliczyć od podatku rolnego 25% kwoty

nieobjętej dofinansowaniem od podatku rolnego oraz dodatkowo każdy rolnik otrzymuje

jeszcze bonus klimatyczny 10.000 zł gdy montowana jest jednocześnie pompa ciepła.

3. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH.

● Program Czyste Powietrze: NOWE ZASADY OD 15.05.2020 r.

Dofinansowanie 45% może otrzymać każdy, kto posiada budynek jednorodzinny, lub

dwurodzinny, a jego dochód w roku 2019 nie przekraczał 100 000 zł netto. (na rękę bez żadnych

świadczeń socjalnych).

● Mój Prąd: Zwrot 5000 zł z NFOŚIGW, na fotowoltaikę od 2KW do 10 KW mocy.

● Premia termomodernizacyjna 21%

FINANSOWANIE INWESTYCJI:

Wypełniamy niezbędne dokumenty dla każdego klienta, który decyduje się na:

● Leasing.

● Kredyt preferencyjny, lub komercyjny.

● Dotację.

Przeprowadzamy naszych klientów przez cały proces składania i kompletowania dokumentacji, aż do uzyskania dofinansowania.

Realizujemy roboty budowlane, na terenie całej Polski.

Po więcej informacji prosimy o kontakt telefoniczny, lub mailowy.

● Zaczniemy dla Państwa pracować gdy podpisana przez Państwa umowa do nas dotrze

mailowo, lub poprzez Pocztę Polską na nasz adres korespondencyjny:

Adresat: Fundacja Dar Oze, ul. Naruszewicza 15/10, 93-161 Łódź.

Pozdrawiamy.

Zespół Fundacji Dar Oze.

Kontakt:

Dariusz Skrobisz

Tel. 22 122 1058

E-mail:  info@fundacjadaroze.pl lub darozebiuro@gmail.com

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.daroze.pl

Więcej...

Stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021

Pomoc materialna przysługuje:

1)uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych  o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium
o charakterze socjalnym ze środków publicznych, uczniowi nie zamieszkującemu na terenie Gminy Stromiec oraz uczniowi klasy”0”.

 

Stypendia będą wypłacane jako zwrot poniesionych wydatków na  podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. Dokumentami tymi będą rachunki, faktury  i inne imienne dowody wpłaty, związane  z wydatkami (np. zakup podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, pokrycia kosztów dojazdu, innych pomocy naukowych np. komputer, itp.) wystawione od sierpnia br. Rachunki będą refundowane do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Termin składania wniosków od 1 do 15 września 2020 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2020 r.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Stromiec ul. Piaski 5,
I – piętro pok. nr 14 (dział oświaty).

Warunkiem przyznania świadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesięczny dochód netto na osobę nie może przekraczać kwoty 528,00 zł. Wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku tj. z sierpnia 2020 r., a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (do dochodów wlicza się wszelkie zasiłki i dodatki).

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych rachunków i faktur (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne dla ucznia. Wydatki muszą być zgodne z zapisami ostatecznej decyzji o przyznaniu świadczenia. Stypendium wypłacane będzie pod warunkiem przedłożenia i rozliczenia w Urzędzie GminyStromiec tych dokumentów.

Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione rachunki za zakupy dokonane w okresie od sierpnia br. do końca okresu na jaki świadczenie przyznano.
W związku z tym można gromadzić rachunki do rozliczenia stypendium już od sierpnia 2020 r.

Wszelkich informacji dotyczących przyznania stypendium szkolnego udziela Urząd Gminy Stromiec I – piętro pok. nr 14 (dział oświaty) tel.48 6191020 w 211.

wniosek do pobrania: tutaj

Więcej...

Spis rolny

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/spis31072020_1.png

Rolniku, przygotuj się do spisu!

Już wkrótce w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny – obowiązkowy dla każdego użytkownika gospodarstwa rolnego. Oto odpowiedzi na podstawowe pytania związane z tym ważnym badaniem.

Kiedy odbędzie się spis rolny? Spis rozpocznie się 1 września i potrwa 3 miesiące, do 30 listopada 2020 r. Dane będą zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Kto musi się spisać? Spisowi podlegają faktyczni użytkownicy gospodarstw rolnych. Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma list od Prezesa GUS. Oprócz informacji o obowiązku spisania się, list będzie zawierać ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo należy zachować aż do momentu spisania się!

Jak się spisać? W Powszechnym Spisie Rolnym 2020 przewidziano trzy metody do wyboru.

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową (pod numer 22 279 99 99) i spisać się przez telefon.

Rolnik, który nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć tego na inny termin. Rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.

Dlaczego spis rolny jest potrzebny? Powszechny Spis Rolny jest organizowany co 10 lat. Jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Samym rolnikom wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany w produkcji roślinnej i zwierzęcej mające wpływ na opłacalność ich produkcji.

Gdzie szukać informacji? Podstawowym źródłem informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 jest strona internetowa https://spisrolny.gov.pl/. Warto też na bieżąco śledzić stronę internetową lub konta społecznościowe (Facebook) urzędu gminy oraz Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Ponadto od 17 sierpnia 2020 r. wsparcie i pomoc uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer: 22 279 99 99.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Więcej...

150 tys. zł premii dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony

Trwający od 3 czerwca 2020 r. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników” został przedłużony. Młodzi rolnicy mogą je składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 17 sierpnia.

To już 6. nabór wniosków w ramach działania „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu. Ze względu na popularność programu, ARiMR przedłużyła tegoroczną kampanię - młodzi rolnicy będą mieli dodatkowe dwa tygodnie na dopełnienie formalności. Oddziały regionalne Agencji będą przyjmowały wnioski do 17 sierpnia.

Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

- w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
- posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy
od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
- posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
- rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
- posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro;
- przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

- 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Więcej...

100-lecie urodzin Pani Heleny Ziółkowskiej

100_lat_HelenaZiolkowska 28.07.2020

28 lipca 2020 roku to piękna chwila dla Pani Heleny Ziółkowskiej – mieszkanki Stromca w Gminie Stromiec, która w tym dniu obchodziła wyjątkowy jubileusz – swoje 100 urodziny.
Z tej okazji najbliżsi Pani Heleny, zorganizowali dla niej niewielką uroczystość, w której brali udział przedstawiciele Urzędu Gminy Stromiec: Wójt – Krzysztof Stykowski i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Wiesława Ofiara, życząc przede wszystkim dobrego zdrowia oraz wręczając kosz kwiatów, list gratulacyjny i symboliczny prezent. Ze względu na pandemię nie przybyli zaproszeni na tą uroczystość przedstawiciele Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu oraz Inspektoratu ZUS w Grójcu, jak to miało miejsce we wcześniejszych tego typu wydarzeniach. Najserdeczniejsze życzenia dla jubilatki z tych instytucji zostały przekazane telefonicznie.
Pani Helena przeżyła wiele lat w związku małżeńskim , wychowując sześcioro dzieci – dwie córki i czterech synów. Doczekała także 12 wnucząt i 1 prawnuka. Pani Helena przez długie lata mieszkała i mieszka w Stromcu. Zajmowała się wychowywaniem dzieci, nie pracowała zawodowo. Jej mąż był leśnikiem. Aktualnie Pani Helena jest w dobrej kondycji zdrowotnej, mieszka razem z synem.
Uroczystość okazała się być wzruszająca zarówno dla Jubilatki jak i dla jej uczestników.
Życzmy Pani Helenie wszelkiej pomyślności oraz kolejnych 100 lat życia!

Więcej...

Prywatny las z dotacją z PROW

Rolnicy, którzy posiadają las, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa o dotację z PROW na lata 2014-2020. Od 3 sierpnia
do 11 września 2020 r. biura powiatowe ARiMR będą przyjmowały wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska.

Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat o powierzchni od 0,1 ha
do 20 ha
– stanowiące własność lub współwłasność wnioskodawcy lub własność jego małżonka, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu, lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne inwestycje. Dotację można otrzymać na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętralub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego. Pomoc przyznawana jest również
na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę. Wnioskować można także o dofinansowanie
na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym. W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego rozumianego
jako cięcia pielęgnacyjne polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych. Właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie
na zabiegi ochronne przed zwierzyną.

Wysokość wsparcia zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów
o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha. Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach
o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji
i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha –
w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°.

Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk,
lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami;
1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m.

Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.

Więcej...

Posadź własny las i weź pieniądze – nabór wniosków dobiega końca

Jeszcze tylko w tym tygodniu, rolnicy którzy chcą posadzić na swoich gruntach las, mogą składać wnioski o dofinansowanie. - Biura powiatowe ARiMR przyjmują dokumenty do końca lipca – przypomina rzecznik prasowy Agencji Paweł Mucha

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników, którzy są właścicielami, współwłaścicielami lub współmałżonkami właścicieli gruntów przeznaczonych do zalesienia. Poza rolnikami, beneficjentem tego programu mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów
oraz województw.

Działka, na której ma być prowadzona uprawa leśna musi mieć co najmniej 0,1 ha i szerokość większą niż 20 m, chyba że graniczy z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu.
Do zalesienia można przeznaczyć maksymalnie 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.

W ramach tego działania rolnik może otrzymać trzy rodzaje premii:

- wsparcie na zalesianie

- premię pielęgnacyjną

- premię zalesieniową.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8 307 zł/ha
do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia, rodzaju gruntu, nachylenia terenu czy sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Dodatkowo można uzyskać pieniądze za ogrodzenie zalesionego terenu. Stawka za metr bieżący ogrodzenia wynosi
8,82 zł, a za zabezpieczenie drzewek 3 palikami - 1132 zł/ha
.

Z kolei premia pielęgnacyjna wypłacana jest przez 5 lat w okresie objętym zobowiązaniem. Stawka tego wsparcia wynosi od 794 zł/ha do 1628 zł/ha.

Trzecia z możliwych do otrzymania w tym działaniu forma dotacji - premia zalesieniowa - stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat w okresie objętym zobowiązaniem.

Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Na złożenie wniosków zostało zaledwie kilka dni. Biura Powiatowe ARiMR
będą je przyjmowały tylko do najbliższego piątku, 31 lipca.

Wnioski można przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć osobiście.

Więcej...

O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników

20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków odotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa. Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o ten rodzaj wsparcia, a mają kłopot z wypełnieniem wniosku, będą mogli dowiedzieć się, jak to poprawnie zrobić podczas cyklu szkoleń online. Webinaria „Dotacje dla rolnictwa”, podczas których szczegółowo omawiane będą także inne programy pomocowe oferowane przez Agencję, rozpoczną się 7 lipca.

Po raz pierwszy w historii swojej działalności ARiMR przeprowadzi w tym samym dniu i w tym samym czasie szkolenie online dla rolników z kilku województw. „Krajowy webinar: dotacje dla rolnictwa” jest wspólną inicjatywą Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Patronat nad tą inicjatywą objęły Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Wody Polskie.

Pierwsze szkolenie online, które odbędzie się we wtorek 7 lipca, kierowane jest do rolników z pięciu województw: dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Prowadzone będzie z centrali ARiMR z udziałemgronaekspertów. Dzień później, 8 lipca w webinarium będą mogli wziąć udział rolnicy
z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego i wielkopolskiego; 9 lipca – mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego,
a10 lipca – pomorskiego, zachodniopomorskiego i lubuskiego.

W puli tematów, które zostaną omówione podczas szkolenia, znalazły się programy pomocowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem rolników, stąd potrzeba uzyskania o nich szczegółowych informacji i praktycznych wskazówek, jak skutecznie sięgnąć po wsparcie finansowe z tych programów. A są to m.in.: Modernizacja gospodarstw rolnych w obszarze d – nawadnianie, Restrukturyzacja małych gospodarstw, Premie dla młodych rolników, Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

By wziąć udział w szkoleniu online, trzeba skorzystać z aplikacji ZOOM. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zadawania pytań ekspertom ARiMR
za pośrednictwem skrzynki mailowej: webinar@arimr.gov.pl.

 

 

 

Więcej...

Ogłoszenie - Regulamin targowiska i miejsc handlowych na terenie Gminy Stromiec


maly herb
Wójt Gminy Stromiec

zawiadamia Mieszkańców o wytyczeniu miejsc handlowych w okolicach cmentarza w Stromcu. Informujemy, że Uchwałą Rady Gminy nr XV.117.2020 z dnia 09 czerwca 2020r. uległy zmianie opłaty targowe w miejscach innych niż targowisko a Uchwałą nr XV.116.2020 wprowadzono nowy Regulamin targowiska i miejsc handlowych na terenie gm. Stromiec.

Jednocześnie Urząd zawiadamia, że nie prowadzi rezerwacji miejsc handlowych wokół cmentarza.

Informujemy również, że miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyłączone ze strefy handlowej i służą osobom potrzebującym takiego miejsca do zaparkowania.

Proszę również przestrzegać lokalizacji miejsc handlowych i usytuować je tak wzdłuż drogi aby nie stwarzały zagrożenia w ruchu drogowym i pieszym, oddalone od krawędzi jezdni 2,5m.

W załączeniu do powyższych informacji – plan sytuacyjny i Regulamin.

Szczegółowych  informacji udzieli Państwu

Izabela Chlebna – UG Stromiec, Tel: 48 619 13 31,  pokój nr 12.

 

Wójt Gminy Stromiec

Krzysztof Stykowski

 

Regulamin i wykaz miejsc handlowych: tutaj

Więcej...

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.Grafika_darmowa_pomoc_prawna_26.06.2020.jpg

Więcej...

Materiał siewny 2020: finał naboru wniosków

W czwartek, 25 czerwca, upływa termin naboru wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany
za 2020 rok.

Rolnikom, którzy chcą skorzystać z tego rodzaju wsparcia, zostało już niewiele czasu
na złożenie dokumentów w biurach powiatowych ARiMR.Można je także przekazać
za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową.

O dopłaty mogą się ubiegać rolnicy, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:
- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
- ziemniak.

Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.

Do 23 czerwca 2020 r. w ARiMR zarejestrowano ponad 29 tys. wniosków o dopłaty do zużytego materiału siewnego.Doplaty do materialu siewnego

Więcej...

Harmonogramy odbioru odpadów 2020/2021 oraz zasady segregacji

Harmonogram Stromiec I 2020 i 2021r - Biała Góra, Boska Wola , Ducka Wola, Krzemień, Ksawerów Nowy, Ksawerów Stary, Małe Boże, Niedabyl, Pietrusin, Pokrzywna, Stara Wieś, stromiec, Zabagnie, Zachmiel

Harmonogram Stromiec II 2020 i 2021r - Bobrek Kolonia, Bobrek Wieś, Dobieszyn, Grabowy Las, Kolonia Sielce, Lipskie Budy, Marianki, Matyldzin, Mokry Las, Nętne, Olszowa Dąbrowa, piróg, Podgaje, Podlesie Duże, Podlesie Małe, Stromiecka Wola, Sułków

Zasady segregacji odpadów 2020

Więcej...

Pomoc suszowa

ARIMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej

ARiMR kontynuuje wypłatę pomocy suszowej dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku wystąpienia w 2019 roku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Komisja Finansów Publicznych dokonała przesunięć środków, Premier podpisał Uchwałę Rady Ministrów, a Minister Rolnictwa podpisał i przekazał ARiMR odpowiednią umowę.

Dzięki uruchomionym środkom biura powiatowe Agencji rozpoczęły wydawanie decyzji przyznających pomoc, w ślad za tymi decyzjami są na bieżąco realizowane płatności. - Wiemy, że rolnicy czekają na wypłaty pomocy suszowej, dlatego niezwłocznie po otrzymaniu kolejnej puli środków przeznaczonych na ten cel, uruchomiliśmy procedurę wypłat – powiedział
Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotychczas w ramach pomocy z powodu suszy za ubiegły rok rolnikom wypłacono 1,24 mld zł. Była to do tej pory część należnych rolnikom środków pomocowych. Kolejne wsparcie
z budżetu pozwoli wypłacić wszystkie należności. Bardzo zabiegał o to Prezydent Andrzej Duda.

- Warto przypomnieć politykom opozycji, szczególnie krytykującym politykom z PSL, że kiedy rządzili, w czasie podobnej suszy w 2015 roku „wysupłali” z kasy państwowej raptem
ok. 0,5 mld zł – zauważył Minister Ardanowski. - My w 2018 roku wypłaciliśmy 2,2 mld zł. Część środków pomocy klęskowej za 2019 rok, której cała wartość wynosi ponad 2,3 mld zł., zabezpieczonych w budżecie Państwa, musiało trafić na walkę z pandemią koronawirusa, której nikt nie był w stanie przewidzieć, stąd opóźnienie należnych płatności – powiedział Minister.

- Nadrabiamy opóźnienie. Rolnicy nie zostali bez pomocy ani w poprzednich latach naszych rządów, ani nie pozostaną bez opieki państwa, gdyby coś złego wydarzyło się teraz lub w przyszłości – zapewnił Minister Ardanowski.pomoc suszowa (18-06-2020)

Więcej...

Raport o stanie Gminy Stromiec za rok 2019

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z ustawy o samorządzie gminnym.

Na jej podstawie Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Stromiec w roku ubiegłym. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy. Szczegóły odnoszące się procedur są zapisane w ustawie o samorządzie gminnym art. 28aa.

W roku bieżącym, na podstawie Art. 15zzzzzz. ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r., poz. 875), termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), przedłuża się o 60 dni.”

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Stromiec, do lektury dokumentu.

 

Wójt Gminy Stromiec

          /-/  Krzysztof Stykowski

 

Więcej...

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc

Rok 2020 jest trzecim z rzędu, w którym koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR
o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa
do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi 40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

By sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 9124 organizacji tego typu. Najwięcej w województwach wielkopolskim – 1380 kół, lubelskim - 1182 i mazowieckim - 1173. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. I wynosi: 3 tys. zł – dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł – jeśli koło liczy od 31 do 75 członków
i 5 tys. zł  – w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób. Koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, mogą powstawać nie tylko na wsiach. Mogą być one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

 –  Z roku na rok program wsparcia dla KGW cieszy się coraz większym zainteresowaniem, co potwierdza wzrost liczby kół, które wnioskują o pomoc.  W 2018 r. ze wsparcia skorzystało ponad 4,8 tys. kół, które otrzymały łącznie ok. 16,3 mln zł.  Rok później pomoc w kwocie 29,7 mln zł trafiła już do blisko 8,6 tys. kół.  - Cieszę się, że ARiMR może współpracować z kołami gospodyń wiejskich, które odgrywają ważną rolę w aktywizowaniu lokalnych społeczności, integrowaniu mieszkańców, budowaniu wspólnoty,
jak i kultywowaniu polskich tradycji  – mówi Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.    

 Szczegółowe informacje można otrzymać w placówkach ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii
800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Więcej...

Wspólne działanie warte jest nawet 100 tys. euro rocznie – wsparcie grup producentów rolnych i organizacji producentów

Nawet 100 tys. euro rocznie może otrzymać uznana przez ARiMR grupa producentów rolnych lub organizacja producentów. 19 czerwca rusza 7. nabór wniosków w ramach działania 9 – „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Ostatnim dniem na ich złożenie będzie 17 sierpnia 2020 r.

Za niespełna trzy tygodnie – 19 czerwca, rozpocznie się 7. w ramach
PROW 2014-2020 nabór wniosków o przyznanie pomocy na tworzenie grup producentów
i organizacji producentów rolnych. Warto pamiętać, że taka forma zrzeszania ułatwia negocjacje cenowe – dotyczy to zarówno sprzedaży produktów, jak i zakupu środków
do produkcji.

Podmioty zainteresowane tą formą współpracy będą mogły składać wnioski w oddziałach ARiMR do 17 sierpnia.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie?

Program skierowany jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r. na podstawie ustawy z 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach. Grupy te muszą składać się z osób fizycznych, prowadzących działalność jako mikro, małe
lub średnie przedsiębiorstwo.

O dofinansowanie mogą starać się również organizacje producentów uznane na podstawie przepisów ustawy z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych albo ustawy
z 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Wsparcia nie może otrzymać podmiot zrzeszający producentów drobiu, wyrobów z mięsa drobiowego i jego podrobów oraz owoców i warzyw.

Jak to działa?

W pierwszej kolejności podmiot zrzeszający rolników, musi uzyskać osobowość prawną,
wraz z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców.

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o uznanie za grupę producentów rolnych lub
za organizację producentów wraz z planem biznesowym do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR. Od daty uznania grupa producentów rolnych / organizacja producentów
jest zobowiązana do realizacji zatwierdzonego planu biznesowego.

Natomiast po uzyskaniu uznania grupa producentów rolnych / organizacja producentów może złożyć wniosek o przyznanie pomocy finansowej do oddziału regionalnego ARiMR w terminie trwania naboru wniosków.

Złożone wnioski poddawane są ocenie punktowej. Liczba uzyskanych punktów decyduje
o kolejności przyznania pomocy.

Dofinansowanie przyznawane jest w formie rocznych płatności przez okres pierwszych 5 lat następujących po dacie, w której grupa producentów rolnych lub organizacja producentów została uznana.

Wsparcie stanowi procentowy ryczałt od wartości przychodów netto grupy producentów rolnych lub organizacji producentów i wynosi odpowiednio: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim – 8 proc, w czwartym roku – 7 proc.
i w piątym 6 proc.

Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznania wsparcia.

Szczegółowe informacje można otrzymać w oddziałach regionalnych ARiMR, pod numerem bezpłatnej infolinii 800 380 084 oraz na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.

Więcej...

Weź pieniądze na posadzenie lasu

Rolnicy, którzy mają w swoim gospodarstwie grunty słabszej jakości i chcą posadzić na nich las, mogą uzyskać na ten cel wsparcie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać w biurach powiatowych ARiMR do 31 lipca 2020 r.

„Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” skierowane jest do rolników (osób fizycznych lub prawnych, jak i grup takich osób), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów przeznaczonych do zalesienia lub grunty te stanowią własność małżonka. O pomoc może wnioskować rolnik, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

Działka, na której ma być posadzony las, musi mieć co najmniej 0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chyba że graniczy ona z lasem – wtedy nie ma znaczenia szerokość gruntu. Do zalesienia nie można przeznaczyć więcej niż 20 ha. W przypadku gruntów z sukcesją naturalną średni wiek drzew lub krzewów wyrosłych w wyniku zaprzestania użytkowania rolniczego nie może przekroczyć 20 lat. Aby takie grunty można było zalesić, wymóg posadzenia lasu musi wynikać z planu zalesienia sporządzonego przez Nadleśniczego Lasów Państwowych. To dokument, który należy dołączyć do wniosku o dotację.

Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, zryczałtowana płatność, która ma zrekompensować koszty wykonania zalesienia oraz jego ochronę. Jej wysokość wynosi od 8307 zł/ha do 12 707 zł/ha w zależności od grupy gatunków drzew użytych do zalesienia (iglaste i liściaste), gruntu, nachylenia terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać pieniądze również za ogrodzenie zalesionego terenu w wysokości 8,82 zł/mb lub za zabezpieczenie drzewek 3 palikami  w wysokości 1132 zł/ha.

Ponadto do zalesionych gruntów rolnik może otrzymać premię pielęgnacyjną. Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesienia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/ha. A także premię zalesieniową, która stanowi zryczałtowaną płatność z tytułu pokrycia kosztów utraconych dochodów z działalności rolniczej. Wypłacana jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie przez 12 lat od zalesienia. Do otrzymania premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie są uprawnione jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

 

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

 

Więcej...

Młody rolnik 2020 – dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Już od najbliższej środy, 3 czerwca, rusza nabór wniosków o premie dla młodych rolników, którzy samodzielnie prowadzą gospodarstwo. Mogą oni otrzymać 150 tys. zł wsparcia. ARiMR będzie przyjmować wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym roku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 tys.

Od 3 czerwca młodzi rolnicy, którzy chcą rozwijać swoje gospodarstwo, będą mogli starać się o dofinasowanie. Kwota jest niebagatelna – to 150 tys. zł. Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski przez najbliższe dwa miesiące –
do 1 sierpnia 2020 r.

To już kolejny - 6 - nabór wniosków w ramach operacji typu „Premie dla młodych rolników”. Wsparcie to jest zachętą dla młodego pokolenia do rozwijania rolniczego biznesu – nie tylko pozwala zachować opłacalność produkcji rolnej, ale przekłada się również, w dłuższej perspektywie czasowej, na jej zwiększenie, stąd rosnąca popularność tego programu. – Z roku na rok zauważamy coraz większe zainteresowanie tym rodzajem wsparcia – mówi Tomasz Nowakowski Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W pierwszym roku naboru (2015) do ARiMR wpłynęło 3 313 wniosków, dwa lata później – 4 903, w 2018 r. – 5 411. Natomiast w 2019 roku było ich już ponad 7 tys.

Kto może otrzymać „Premię dla młodego rolnika”?

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które m. in.:

- w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;
- posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy);
- posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha;
- rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku;
- posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedzialeod 13 tys. euro do 150 tys. euro;
- przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

Na co można przeznaczyć premię?

Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:

- 120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków;
- 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Można je będzie składać drogą elektroniczną, osobiście lub przesłać pocztą.

Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

Więcej...

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje,
 że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

W praktyce rolnicy bardzo często zgłaszają zdarzenia wypadkowe z dość znacznym opóźnieniem. Choć prowadzone na szeroką skalę przez KRUS akcje informacyjne
o bezzwłocznym informowaniu o wypadku przyczyniły się do poprawy sytuacji, to jednak nadal w ponad połowie przypadków zgłoszenie następuje po okresie dłuższym niż 14 dni od jego zaistnienia. Zwłoka w zawiadomieniu KRUS o zdarzeniu jest poważnym problemem,
a jej znaczenie uwidacznia się podczas przeprowadzania postępowania dowodowego. Bardzo często, ze względu na upływ czasu, ma ona wpływ na ustalenie rzeczywistych przyczyn
i okoliczności wypadku. Późne zgłoszenie zdarzenia powoduje niejednokrotnie wydłużenie całego postępowania powypadkowego, co skutkować może dłuższym oczekiwaniem poszkodowanego
 i jego rodziny na uzyskanie jednorazowego odszkodowania.

Wypadek można zgłosić w siedzibie Kasy( w każdej jednostce organizacyjnej) osobiście albo za pośrednictwem poczty, telefonu lub poczty elektronicznej. Do przyjęcia zgłoszenia upoważnione są wszystkie oddziały regionalne i placówki terenowe KRUS.

Oddział Regionalny KRUS w Warszawie apeluje do wszystkich ubezpieczonych rolników, którzy ulegli wypadkowi podczas pracy w gospodarstwie rolnym o zgłaszaniu zdarzenia bezzwłocznie.

 

KRUS PT w Białobrzegach

tel. 48 6132665 / 48 6135616

 

Więcej...

ARiMR: Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków

Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020.

 W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok. Wnioski można składać do 25 czerwca.

O dopłaty mogą się ubiegać producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany i posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin objęte dopłatami o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Dofinansowanie można uzyskać do następujących gatunków roślin uprawnych:

- zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;

- rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;

- ziemniak.

Wsparcie jest udzielane w formule pomocy de minimis w rolnictwie. Limit pomocy dla jednego producenta rolnego wynosi 20 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, przy czym jeśli jest on powiązany osobowo lub kapitałowo z innym podmiotem, to limit ten dotyczy „jednego przedsiębiorstwa”.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

 

W roku 2019 producenci rolni złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono 75 mln zł.

 

 

 

Więcej...

Nawet 100 tys. euro co roku dla nowych grup producentów

Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. ARiMR będzie przyjmowała wnioski o wsparcie na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już siódmy nabór tego typu w ramach
PROW 2014-2020.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Pomoc kierowana jest do nowych grup producentów rolnych uznanych od 1 czerwca 2019 r.
W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać się grupy, które spełniają następujące warunki:

 • zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego;
 • łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt
  lub grupę produktów;
 • której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po
  1 maja 2004 r.;
 • w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa powyżej,
  z wyłączeniem małżonków, którzy mają ustanowioną rozdzielność majątkową;
 • zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania
  5-letniego okresu pomocy.

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i jego podrobów.

W jakiej formie i wysokości udzielana jest pomoc?

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych 5 lat działania grupy liczonych od dnia jej uznania. Wysokość dofinansowania, jakie może otrzymać grupa, zależy od wartości rocznych przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów wytworzonych przez jej członków
w poszczególnych latach. Ważne jest, że odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo
w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia wynosi: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto, w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc. w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. Agencja zachęca, by w czasie trwania stanu epidemii przekazywać je za pośrednictwem platformy ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji
lub osobiście.

Złożone wnioski poddawane są ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

W rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się obecnie 771 aktywnych grup producentów rolnych.

 

 

 

Więcej...

Od 25 maja obsługa beneficjentów w placówkach ARiMR w pełnym zakresie

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.

To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe i zgłoszenia zwierzęce, a w oddziałach regionalnych formalności związane z wnioskami inwestycyjnymi czy dotyczące działań premiowych.

Od 25 maja jednostki terenowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą obsługiwały rolników w pełnym zakresie. – Otwieramy wszystkie biura powiatowe i oddziały regionalne, ale jednocześnie na bieżąco monitorujemy sytuację, szczególnie w województwie śląskim i tych powiatach, w których zagrożenie epidemiczne jest podwyższone. W zależności od rozwoju okoliczności będziemy podejmować dalsze decyzje. – powiedział Tomasz Nowakowski, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Osobiste załatwianie spraw w ARiMR możliwe będzie z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa. – Chcemy, aby obsługa klienta odbywała się z poszanowaniem bezpieczeństwa, zarówno rolników, jak i naszych pracowników. Każda jednostka będzie sprawdzana pod kątem bezpieczeństwa na bieżąco. – zapewnił Tomasz Nowakowski.

Na miejscu, w biurach powiatowych, beneficjenci będą mieli m. in. możliwość złożenia wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe w formie elektronicznej (aplikacja eWniosekPlus) za pomocą udostępnianej przez biuro powiatowe sieci przy bieżącym wsparciu technicznym pracownika Agencji. Login i kod dostępu każdorazowo wysyłany jest SMS-em na numer telefonu wnioskodawcy podany w formularzu. Dlatego ważne jest, aby przychodząc do biura powiatowego, zabrać ze sobą telefon komórkowy.

Dostępne pozostają narzędzia pozwalające na złożenie wniosków przez internet oraz usytuowane przy placówkach terenowych Agencji wrzutnie na dokumenty.

 

 

 

 

Więcej...

ARiMR: „Modernizacja (obszar D)” i „Restrukturyzacja małych gospodarstw” do 30 czerwca

O miesiąc, do 30 czerwca 2020 r., został wydłużony termin składania wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze D i „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Pierwotnie nabór wniosków ogłoszony był do 29 maja.

– Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów przedłużone zostały terminy składania wniosków na działania „Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzacja małych gospodarstw” – poinformował Tomasz Nowakowski, Prezes ARiMR.

Rolnicy, którzy chcą ubiegać się o środki w ramach tych dwóch popularnych naborów mają czas
na złożenie wniosków do 30 czerwca 2020 r.

Modernizacja w obszarze D to działanie skierowane do rolników posiadających gospodarstwa o wielkości ekonomicznej od 13 tys. do 200 tys. euro. O wsparcie może ubiegać się wspólnie kilku rolników. W tym przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągać wartość co najmniej 13 tys. euro.

Przyznawane w ramach Modernizacji gospodarstw rolnych wsparcie ma formę dofinansowania poniesionych na realizację inwestycji kosztów kwalifikowanych. Standardowo jest to 50%.
Tylko w przypadku, gdy o pomoc ubiega się młody rolnik, lub gdy wniosek składa wspólnie kilku rolników poziom wsparcia może być wyższy i wynieść 60%. Maksymalna kwota dofinansowania
to 500 tys. zł, przy czym dla inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową czy modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, rolnik może otrzymać do 200 tys. zł.

W ramach „Restrukturyzacji” o wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji
w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa
nie może przekraczać 13 tys. euro. Wsparcie na rozwój małych gospodarstw to 60 tys. zł bezzwrotnej premii wypłacanej w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe.

W obu naborach wnioski o przyznanie pomocy należy dostarczać do oddziałów regionalnych ARiMR. Można je złożyć w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

Do 20 maja o wsparcie na „Modernizację w obszarze D” wnioskowało 554 rolników, a dla poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” wpłynęło blisko 1000 wniosków.

 

 

 

Więcej...

Premia ARiMR dla Młodego Rolnika

150 tys. zł premii dla młodego rolnika. Wnioski od 3 czerwca.

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Jednym z warunków przyznania 150 tys. zł. premii jest utworzenie gospodarstwa rolnego o wielkości ekonomicznej nie mniejszej niż 13 tys. euro i nie większej niż 150 tys. euro. Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach, w których średnia powierzchni gospodarstw jest niższa niż krajowa - gospodarstwo musi mieć wielkość średniej wojewódzkiej. Natomiast maksymalna powierzchnia nie może być większa niż 300 ha.

Złożone przez młodych rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów (co najmniej 8) będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy dla województwa mazowieckiego oraz łącznie dla pozostałych województw.

Premia w wysokości 150 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach:

 • I - w wysokości 120 tys. zł - na wniosek o płatność pierwszej raty złożony po spełnieniu przez młodego rolnika warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji;
 • II - w wysokości 30 tys. zł - na wniosek o płatność drugiej raty złożony po realizacji biznesplanu.

Zgodnie z przepisami rolnik musi przeznaczyć całą kwotę premii na inwestycje dotyczące działalności rolniczej lub przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w swoim gospodarstwie. Ważne jest, że co najmniej 70 proc. tej kwoty musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe.

Dotacji nie może przeznaczyć na chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Wnioski będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR. W czasie trwania na terenie kraju stanu epidemii ARiMR zachęca, by przekazywać w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Pocztą Polskiej. Dokumenty można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

 

 

 

Więcej...

Informacja

INFORMACJA W SPRAWIE OPŁAT I PODATKÓW NA

TERENIE GMINY STROMIEC

 

W związku z trwającym stanem epidemii koronawirusa COVID-19 informujemy, że wpłaty wszelkich podatków i opłat od mieszkańców mogą być realizowane na dotychczasowych zasadach tj. u sołtysów oraz poprzez bezpośrednie wpłaty na poniższe konta Urzędu Gminy Stromiec:

 

podatki i inne opłaty lokalne konto nr 69 9115 0002 0060 0600 0215 0001

opłaty za odbiór odpadów komunalnych kontro nr 66 9115 0002 0060 0600 0215 0055

Więcej...

INFORMACJA

Informacja

 

Od dnia 24.04.2020r.(przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa) zostaje otwarte gminne targowisko w Stromcu.

Więcej...

OGŁOSZENIE

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019.

Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 tys. prawidłowo złożonych oświadczeń.

W tym roku, ze względu na epidemię koronawirusa i konieczność ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników biur powiatowych z interesantami, ARiMR udostępniła rolnikom szeroki wachlarz możliwości składania oświadczeń – można je wysłać pocztą, złożyć poprzez platformę ePUAP lub wysłać zeskanowane dokumenty pocztą elektroniczną na adres mailowy biura powiatowego,
a oryginał dostarczyć w terminie późniejszym. Dokumenty można również pozostawić
w udostępnionych przy wejściach do biur powiatowych wrzutniach lub urnach.

Rolnicy uprawnieni do złożenia oświadczenia mogą zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet. Przyjmowanie wniosków o dopłaty drogą elektroniczną, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, ruszyło 15 marca 2020 r. Do 8 kwietnia w ARiMR zarejestrowano blisko 120 tys. e-wniosków.

Zgodnie z zapisami ustawy COVID-19, ze względu na zawieszenie terminu, podpisane oświadczenie potwierdzające brak zmian będzie można złożyć w terminie 15 dni kalendarzowych po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (epidemii), ale nie później niż do ostatniego dnia składania wniosków o przyznanie płatności.

Więcej...

Dzieci uczą rodziców w domu!

Tytuł: Dzieci uczą rodziców w domu!

 

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl ukazują się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje obejmują tematykę bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii, historii, a nawet astronomii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania  darmowych lekcji. By zachęcić rodziców do większego zaangażowania w wspólną naukę z dziećmi, CRL na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) organizuje konkursy dla dzieci i ich rodziców.  

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

Więcej...

Informacja - koleje

Warszawa, 9.04.2020 r.

Komunikat prasowy

W dalszym ciągu będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy Kolei Mazowieckich

Ograniczenia w przewozach będą obowiązywały także po 10 kwietnia. Na czas świąt niektóre połączenia zostaną zawieszone.

Specjalny rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich wprowadzony w związku  z epidemią koronawirusa zostaje przedłużony do 3 maja br.

Ponadto w okresie Świąt Wielkanocnych (11 – 13 kwietnia) nie będą kursować wybrane pociągi przyspieszone oraz niektóre pociągi do/z: Grodziska Mazowieckiego, Żyrardowa, Mińska Mazowieckiego i Piaseczna.

Przypominamy, że w dniach 15 – 30 kwietnia w dni robocze, w związku z pracami utrzymaniowo-naprawczymi na odcinku Pruszków – Grodzisk Mazowiecki, wybrane pociągi KM nie będą zatrzymywały się na przystankach osobowych Parzniew, Brwinów oraz Milanówek.

Szczegółowy rozkład jazdy dla poszczególnych linii znajduje się w tabelach rozkładu jazdy.

 

Informacje dla mediów:

Donata Nowakowska - rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 22 47 37 551

Więcej...

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

W dniu dzisiejszym (23.03.2020 r.) w godzinach przedpołudniowych Wójt Gminy Stromiec został poinformowany o pierwszych dwóch przypadkach wystąpienia w naszej gminie koronawirusa (COVID - 19). Osoby zarażone są objęte kwarantanną, czują się dobrze.

Wójt Gminy apeluje do Państwa o zachowanie wszelkiej ostrożności, pozostanie w domach, wychodzenie tylko w niezbędnych sprawach, unikanie większych skupisk ludności, zachowanie odpowiedniej odległości w kontaktach międzyludzkich.
Pamiętajmy również o częstym myciu i dezynfekcji rąk.
Jednocześnie prosimy o zachowanie spokoju i rozsądku.

Osoby, które zauważą u siebie jakiekolwiek objawy koronawirusa (gorączka powyżej 38 stopni C, suchy kaszel) proszone są o kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białobrzegach (SANEPID- tel. 48-613 23 60 w godz. 7.30 - 15.00, całodobowy dyżurny telefon alarmowy: 513 491 979).

Więcej...

OGŁOSZENIE

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA z dnia 18.03.2020 r. w sprawie odpadów powstających w miejscach kwarantanny

Ministerstwo Klimatu informuje, że odpady powstające w związku z kwarantanną w ramach zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, traktowane są jako odpady komunalne.

Zgodnie z art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna oznacza odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Jak wskazuje dotychczasowa praktyka, osoby przebywające w miejscu zamieszkania chorują na różnego rodzaju choroby zakaźne (np. grypę) i z tego powodu wytworzone przez nie odpady komunalne nie są zaliczane do odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych. Analogicznie należy traktować odpady wytworzone przez osoby objęte kwarantanną.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny

Więcej...

OGŁOSZENIE

MBR-062-32-2020                                                                                         Warszawa, 12.03.2020 r.

 

Komunikat prasowy

UWAGA! ZMIANA ROZKŁADU JAZDY!

Przypominamy, że od 15 marca obowiązuje zmieniony rozkład jazdy pociągów Kolei Mazowieckich.

Dodatkowo, z uwagi na tę zmianę podróżni są upoważnieni do zwrotu biletów okresowych imiennych: tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych, zakupionych najpóźniej 14 marca 2020 r. i ważnych na przejazdy 15 marca 2020 r. i później:

• całkowicie niewykorzystanych;

• częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Od 15 marca, w związku z zakończeniem modernizacji ul. Marynarskiej i trasy tramwajowej na Służewiec, na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Służewiec (w obu kierunkach) w pociągach KM obsługujących linię radomską przestaje obowiązywać honorowanie wszystkich rodzajów biletów ZTM oraz uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów obowiązujące w środkach komunikacji miejskiej. Szczegóły znajdują się tutaj: https://www.mazowieckie.com.pl/pl/od-15-marca-2020-r-zakonczenie-honorowania-biletow-ztm-w-pociagach-km-na-odcinku-warszawa-wschodnia

Informujemy także, że w związku z decyzją o zamknięciu wszystkich szkół, uczelni, przedszkoli i innych placówek oświatowych oraz kin i teatrów, ogłoszoną 11 marca 2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów, od natychmiast do odwołania, w odstępstwie od terminów wskazanych w § 14 Regulaminu odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie - KM" (RP-KM) podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotu biletów okresowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych i kwartalnych):

• całkowicie niewykorzystanych;

• częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych,

bez potrącenia odstępnego.

Informacje dla mediów:

Donata Nowakowska - rzecznik prasowy „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

e-mail: d.nowakowska@mazowieckie.com.pl, tel. 22 47 37 551                                     

Więcej...

Kwalifikacja wojskowa

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/kwalifikacja16.pngNa podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 roku (Dz.U.2020 poz. 423) informuję, że kwalifikacja wojskowa w 2020 roku została zakończona w dniu 13 marca 2020 roku. W związku z powyższym tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez Wójta Gminy Stromiec osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 31 marca do 1 kwietnia 2020 roku.

 

Nie ma obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie.

Więcej...

OGŁOSZENIE

W związku z rozprzestrzenianiem
się koronawirusa apeluje o stosowanie
się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych. Osoby starsze powinny poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.
Wszystkich interesantów Urzędu Gminy prosimy o to, by w miarę możliwości załatwiać sprawy drogą elektroniczną lub telefonicznie, a także o ograniczenie osobistych wizyt. Apelujemy też, by oczekując na spotkanie z urzędnikiem, profilaktycznie zachować odpowiedni dystans od innych oczekujących.
Przypominamy także, że zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, w przypadku zauważenia u siebie objawów takich jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem należy niezwłocznie telefonicznie zawiadomić Stację Sanitarno-Epidemiologiczną tel : 486132360

Urząd Gminy Stromiec

Sekretariat - tel.: 48/619 10 20

e-mail:ugstromiec@ugstromiec.pl

Więcej...

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Stromiec

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stromiec z siedzibą w: Stromiec, ul. Piaski 4, 26 – 804 Stromiec,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:  p. Michał Paprocki, adres e-mail: iod@ugstromiec.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, tj.  zadań publicznych o charakterze gminnym, niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz szeregu ustaw nakładających na Gminę Stromiec obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania Państwa danych osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane osobowe, w ściśle określonych sytuacjach, na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia do przetwarzania i z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, mogą zostać ujawniane osobom upoważnionym przez Administratora, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom prowadzącym działalność bankową, operatorowi pocztowemu lub kurierowi oraz podmiotom realizującym archiwizację, obsługę informatyczną i teleinformatyczną.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

W szczególnych sytuacjach, gdy przetwarzanie Państwa danych nie będzie wynikało z przepisów prawa zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych.

 

Wójt Gminy Stromiec

  Krzysztof Stykowski

Więcej...

Dopłaty 2020

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

 

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast
e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

 

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.

 

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:

 

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);

- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).  

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności
na rok 2020.
Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

Więcej...

Ogłoszenie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody.

W roku 2019 gospodarstwo Państwa Grażyny i Leszka Bobrowskich z województwa mazowieckiego otrzymało 3 miejsce na etapie centralnym.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

W skład komisji konkursowych etapów regionalnych i wojewódzkiego na Mazowszu wchodzą specjaliści z zakresu bhp w rolnictwie reprezentujący Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Okręgowy Inspektorat Pracy, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Mazowiecką Izbę Rolniczą i inne instytucje działające w środowisku wiejskim. Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczynia się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób zawodowych rolników oraz ich rodzin.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Białobrzegach ul. Szkolna 5  (tel. 48 613 25 65, 48 613 56, e-mail: bialobrzegi@krus.gov.pl).

Ważne terminy:

 • 17.04.2020 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
 • 29.05.2020 r.- zakończenie etapu regionalnego konkursu
 • 22.06.2020 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
 • 29.06-17.07.2020 r. - wizytacja gospodarstw finałowych

Załączniki:

 • Regulamin
 • Zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik nr 1)
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 2)
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku – działania prewencyjne (załącznik nr 3)

 

Więcej...

Informacja

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE O EFEKTACH DZIAŁAŃ LGD I DZIAŁANIACH PLANOWANYCH NA KOLEJNY OKRES WDRAŻANIA LSR

 

WSPARCIE FINANSOWE DLA INICJATYW LOKALNYCH

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o kolejnych działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Od początku programowania do końca 2019 roku do biura LGD „Zapilicze” wpłynęło łącznie 118 wniosków aplikacyjnych. Do realizacji zostało wybranych 99 operacji, z czego rozliczono 64 operacje na łączną kwotę 2 714 332,96 zł dotyczących: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania istniejących przedsiębiorstw gospodarczych, rozwijania ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kultywowania i promocji kultury i tradycji lokalnych oraz projektów grantowych.

Więcej...

Mała sunia szuka domu

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/pieski 2019 31.12.png

Porzucona mała sunia szuka  nowego właściciela.

Zainteresowanych przygarnięciem prosimy o kontakt pod nr tel.:
48 619 10 20 wew.  202

 

Więcej...

Pies do adopcji

Porzucony piesek szuka nowego właściciela.

Zainteresowanych przygarnięciem prosimy o kontakt pod nr tel.:
48 619 10 20 w. 202

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/pies_06_12_2019.jpg

Więcej...

BUDOWA SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ FIRMY FIBEE

Informujemy o realizacji przez firmę FIBEE projektu telekomunikacyjnego „Radomski cz.B” na terenie powiatów: białobrzeskiego, przysuskiego, opoczyńskiego, szydłowieckiego oraz kozienickiego - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) wspierającego budowę dostępowej sieci światłowodowej. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych inwestora - firmy FIBEE oraz dotacji UE, a przewidywany termin jej zakończenia to koniec roku 2021.

Mapa obszaru - https://cppc.gov.pl/images/uploads/Obszar_3_1_14_27b.pdf

Priorytetem w projekcie POPC jest podłączenie jednostek oświatowych wskazanych przez Ministerstwo Cyfryzacji w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Wybudowana sieć OSE pozwoli szkołom na bezpłatne korzystanie z Internetu o wysokiej przepustowości. Operatorem sieci OSE jest NASK - Państwowy Instytut Badawczy.

Wybudowana infrastruktura umożliwi ponadto dostęp do szerokopasmowego Internetu mieszkańcom z adresów zagrożonych tzw. „wykluczeniem elektronicznym” –wskazanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Jest to lista „zamknięta”, co oznacza, że w ramach ww. projektu „Radomski cz.B” można wykonać infrastrukturę tylko dla tych punktów adresowych (objętych dotacją unijną) i żadnych innych.

Zbudowana sieć będzie mieć charakter otwarty, tzn. że wszyscy operatorzy, również lokalni będą mogli skorzystać z nowoczesnej infrastruktury, oferując swoje usługi. Takie rozwiązanie pozwoli mieszkańcom na dostęp do wysokiej jakości usług internetowych i multimedialnych u wybranego indywidualnie dostawcy.

Pełna liczba punktów adresowych objętych projektem „Radomski cz.B” (255 jednostek oświatowych i ok. 44 tysiące gospodarstw domowych) dostępna jest pod adresem:

https://cppc.gov.pl/wp-content/uploads/obszar_k3_3_1_14_27b.csv

Więcej informacji o projektach POPC można znaleźć na stronie www.cppc.gov.pl

Dopiero po zakończeniu ww. projektu (czyli od roku 2022) FIBEE przewiduje ewentualną rozbudowę sieci światłowodowej, finansowaną wyłącznie ze środków własnych (bez dotacji unijnych) - zwłaszcza w gminach i powiatach, gdzie opłaty za umieszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym są niskie oraz gdzie będzie duże zainteresowanie podłączeniem do sieci FIBEE, deklarowane przez właścicieli pozostałych nieruchomości.

Osoby zainteresowane przyszłym podłączeniem swoich nieruchomości do sieci światłowodowej firmy FIBEE, nie ujętych w powyższym wykazie, proszone są o wysłanie wiadomości na adres info@fibee.pl z podaniem adresu nieruchomości (nazwa gminy + nazwa miejscowości + adres domu + kontaktowy nr telefonu). Zgłoszenie nie gwarantuje pierwszeństwa w podłączeniu do sieci.

Więcej...

Informacja

W  związku z pojawiającymi się wieloma pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi szacowania szkód łowieckich Starostwo Powiatowe w Białobrzegach informuje że :

Link Poniżej:

Więcej...

Ogłoszenie

                                                                                                                                   

 

 

NFZ BLIŻEJ PACJENTA

 

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ oraz Starosta Powiatu Białobrzeskiego zapraszają w dniu 18 października 2019r. w godz. 9 - 15 do odwiedzenia stanowiska NFZ w siedzibie Starostwa

Białobrzegi, Plac Zygmunta Starego 9

 

Na stanowisku będzie można:

 

 • potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne
 • uzyskać informacje o najkrótszych terminach leczenia
 • otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. EKUZ)
 • założyć Internetowe Konto Pacjenta (Profil Zaufany)

 

 

Karta EKUZ:

Taka karta potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świad­czeń zdrowotnych
w czasie tymczasowego po­bytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
EKUZ może zostać wydana wyłącznie oso­bom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego,
w tym osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdro­wotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi. Korzystając z EKUZ za granicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom
i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa człon­kowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie. Ubezpieczony, korzystający ze świadczeń zdrowotnych w ramach systemu, w którym istnieje obowiązek współpłacenia, również ponosi takie koszty.

Internetowe Konto Pacjenta:

 

to internetowa aplikacja, dzięki której w szybki i bezpieczny sposób odnajdziesz informacje o swoich danych medycznych takich jak:

 • miejscach, w których możesz się leczyć,
 • receptach i skierowaniach wystawionych dla Twoich bliskich,
 • wysokości kwot podlegających refundacji dla poszczególnych produktów leczniczych
   oraz świadczeniach, których udzielono Ci w ramach NFZ,
 • posiadanym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej i podstawie tego prawa,
 • składanych oświadczeniach o upoważnieniu osoby do dostępu do dokumentacji medycznej,
 • wyrażeniu zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych,
 • wystawionych zaświadczeniach lekarskich w razie choroby i macierzyństwa,
 • wysokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

dodatkowo:

 • uzyskasz recepty niezbędne do kontynuacji swojego leczenia bez konieczności wizyty u lekarza,
 • otrzymasz recepty od pielęgniarki lub położnej zarówno po osobistym badaniu,
  jak i po konsultacji telemedycznej, na odległość,
 • upoważnisz innej osoby do dostępu do Twoich danych medycznych lub informacji
  o stanie Twojego zdrowia.

 

 

Więcej...

100-lecie Pani Leokadii Bolek

100- lecie Pani Leokadii Bolek

19 sierpnia 2019 rok to piękna chwila dla Pani Leokadii Bolek – mieszkanki Gminy Stromiec, która w tym dniu obchodziła wyjątkowy jubileusz – swoje 100 urodziny.
Z tej okazji najbliżsi Pani Leokadii, zorganizowali dla niej niewielką uroczystość, w której brali udział przedstawiciele Urzędu Gminy Stromiec: Wójt – Krzysztof Stykowski i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Wiesława Ofiara życząc przede wszystkim dobrego zdrowia oraz wręczając kosz kwiatów. Przybył także Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu  - Krzysztof Murawski, który wręczył Jubilatce list od Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego oraz Kierownik Inspektoratu ZUS w Grójcu – Melania Furmańczyk.

Pani Leokadia przeżyła w związku małżeńskim 65 lat, wychowując troje dzieci – dwie córki
i syna. Doczekała także czworga wnucząt, sześciorga prawnucząt i dwojga praprawnucząt. Pani Leokadia przez długie lata mieszkała w domu rodzinnym męża w Podlesiu Dużym. Zajmowała się wychowywaniem dzieci, pracą w gospodarstwie rolnym oraz przy budowie linii kolejowej. Aktualnie Pani Leokadia jest w dobrej kondycji zdrowotnej, mieszka razem
z wnuczką w Białobrzegach.

Uroczystość okazała się być wzruszająca zarówno dla Jubilatki jak i dla wszystkich uczestników.

Życzmy Pani Leokadii wszelkiej pomyślności oraz kolejnych 100 lat życia!

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/100 1.JPGtl_files/magazyn/OGLOSZENIA/100 2.JPGtl_files/magazyn/OGLOSZENIA/100 3.JPG

Więcej...

Informacja

                                                         INFORMACJA

                                       w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Informuję, że w dniu 6 sierpnia 2019 r. opublikowana została decyzja zmieniająca  załącznik do decyzji wykonawczej
KE: Decyzja Wykonawcza Komisja (UE) 2019/1327 z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej  2014/709/UE w  sprawie środków  kontroli w  zakresie zdrowia  zwierząt w  odniesieniu do  afrykańskiego pomoru  świń  w  niektórych państwach członkowskich w wyniku czego cała gmina Stromiec znalazła się w obszarze zagrożenia tj. strefie niebieskiej.

W związku z tym na posiadaczy świń zostały nałożone dodatkowe restrykcje.

Załączniki:

 1. Zasady przemieszczania świń ze strefy niebieskiej;
 2. Wykaz rzeźni, które wyznaczone są do odbioru świń ze strefy niebieskiej;
 3. Wykaz zakładów utylizacyjnych, które wyznaczone są do odbioru padłych świń i dzików ze strefy niebieskiej;
 4. Dokument handlowy uppz;
 5. Link do Decyzji wykonawczej KE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1327&from=PL

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/asf 20199.jpg

Więcej...

Apel

Policja apeluje o ostrożność podczas zawierania umów z firmami zajmującymi się utylizowaniem odpadów

Data publikacji 10.07.2019

Komenda Powiatowa Policji apeluje do właścicieli hal i magazynów, a także firm transportowych i kierowców pojazdów dostawczych o ostrożność. W przypadku porzucenia przez firmę odpadów, to właściciel posesji jest za nie odpowiedzialny.

    W związku z coraz częściej publikowanym w mediach procederem  polegającym na nielegalnym składowaniu odpadów, policja apeluje o ostrożność wobec firm wynajmujących magazyny i inne nieruchomości dające przestępcom podstawę ich działalności. Przestępcy próbują nielegalnie  gromadzić i porzucać odpady m.in. na terenach nieczynnych żwirowisk, kopalni odkrywkowych, opuszczonych hal magazynowych i wszelakich pustostanów, w tym również na prywatnych posesjach. Ostrzegamy właścicieli gruntów oraz magazynów przed oszustami, zajmującymi się nielegalnym pozbywaniem odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych. Zwracajmy uwagę na porzucone w ustronnych miejscach pojemniki, podejrzane ładunki a także na naczepy samochodowe, których stan wskazuje, że mogą być nieużywane i posiadać ładunek.  Każde miejsce, które wygląda podejrzanie ze względu na możliwość składowania w nim odpadów należy niezwłocznie zgłosić na policję. Zgodnie z przepisami prawa wójt, burmistrz lub prezydent właściwy miejscowo dla nielegalnego składowiska nakład na właściciela terenu, na którym pozostały odpady, obowiązek ich usunięcia. Nie zapominajmy też o środowisku, które w wyniku takich działań często zostaje poważnie zdegradowane.

      Kierujemy swój apel o ostrożność także do właścicieli firm transportowych i kierowców pojazdów dostawczych. W przypadku wykrycia podczas kontroli drogowej niezgodności dotyczących przewożonego ładunku lub braku stosownych zezwoleń grozić mogą im poważne konsekwencje w związku z nielegalnym transportem odpadów.  Dlatego należy zachować daleko idącą rozwagę i odpowiednie sprawdzenie osób i firm, którym wynajmowane są samochody. Funkcjonariusze zachęcają do zgłaszania wszystkich przypadków tras czy ładunków, które mogą budzić podejrzenia. Zgłoszenia przyjmowane są na wszystkich komendach policji oraz pod numerami alarmowymi. Oprócz  tej formy kontaktu przypominamy o takim narzędziu jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wśród różnych kategorii istnieje również ta dotycząca dzikich wysypisk.

 

autor:  asp. Edward Banach/ KPP Białobrzegi

Więcej...

Raport o stanie Gminy za 2018 rok

RAPORT O STANIE GMINY STROMIEC ZA 2018 ROK

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika ze znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym.

Na jego podstawie Wójt co roku, do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy Raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Stromiec w roku ubiegłym. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy. Szczegóły odnoszące się procedur są zapisane w ustawie o samorządzie gminnym art. 28aa.

 

Zachęcam wszystkich zainteresowanych, a w szczególności mieszkańców Gminy Stromiec, do lektury dokumentu.

 

Wójt Gminy Stromiec

 Krzysztof Stykowski

Więcej...

Szkolenia - organizacje pozarządowe

Urząd Gminy Stromiec informuje, że istnieję  możliwość przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń dla organizacji pozarządowych i kół wiejskich

Tematyka Szkoleń:

 1. 1.     Księgowość dla kół wiejskich
 2. 2.     Sprawozdawczość finansowa w NGO
 3. 3.     RODO w NGO
 4. 4.     Nowe wzory ofert i sprawozdań

Organizacja szkoleń będzie możliwa w przypadku zgłoszenia chęci uczestnictwa przez grupy min. 6-8 osób.

Organizacje, które wyrażają chęć udziału w szkoleniach proszone są
o zgłaszanie udziału swoich członków – do Sekretariatu Urzędu Gminy Stromiec tel. (48) 619 10 20 lub (48) 619 10 08.

Warunkiem organizacji szkoleń jest zebranie się grupy chętnych osób. Termin szkoleń do uzgodnienia z uczestnikami .

Miejsce szkolenia- Urząd Gminy Stromiec.

Więcej...

Gazyfikacja Gminy Stromiec

Gazyfikacja  Gminy Stromiec

Drodzy Mieszkańcy Gminy Stromiec,

Przedstawiamy Państwu ankietę mającą na celu ocenić Wasze zainteresowanie tematem gazyfikacji wszystkich sołectw naszej Gminy.

W tej chwili  chcemy uzyskać od Państwa informację, czy jesteście zainteresowani podłączeniem się do sieci gazowej.

Ankiety można uzyskać i przekazać:

 • U sołtysów przy okazji odbioru nakazów płatniczych lub płacenia podatków,
 • Pobierając druk ze strony internetowej urzędu (linki poniżej) i oddając go
  w sekretariacie Urzędu Gminy, przesłanie na email: sekretariat@ugstromiec.pl lub u sołtysa
 • Wypełniając druk i oddając go  w Urzędzie Gminy

Ostateczny termin na przekazanie ankiet to 18 marca 2019 r.

Od stopnia zaangażowania i liczby złożonych ankiet zależy ocena efektywności ekonomicznej całego projektu czyli tak naprawdę to czy i w jakim stopniu nasza Gmina będzie zgazyfikowana.

Zachęcamy do wypełnienia ankiet. Informacje od Państwa pomogą podjąć odpowiednie decyzje przez Polską Spółkę Gazownictwa w sprawie przyszłości całej naszej Gminy w zakresie gazyfikacji !

 
Dokumenty do pobrania:

Ankieta Gmina Stromiec 2.doc (134.0 kB)
Ankieta Gmina Stromiec.pdf (368.3 kB)

Więcej...

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych

Sieć Obywatelska Watchdog Polska, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.

Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.

Kogo zapraszamy?

W szkoleniach może brać udział każda osoba, bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania, jeśli tylko aktywnie uczestniczy w życiu swojej lokalnej społeczności, przygląda się pracy samorządu i chciałby rozwijać swoją wiedzę w tej dziedzinie. Żeby decydować o tym, co się dzieje w gminie, nie trzeba być politykiem, wystarczy być świadomym obywatelem – mówi Alina Czyżewska, absolwenta poprzedniej edycji SIS -u.Uczestnikami Szkoły mogą być zarówno osoby działające indywidualnie, jak i członkowie/członkinie nieformalnych grup, organizacji społecznych czy przedstawiciele mediów lokalnych. Ważne, aby były niezależne od władz gminy, w której działają.

Co oferujemy?

 • 5 szkoleń z zakresu praw człowieka, wolności słowa, prawa do informacji, planowania monitoringu, komunikowania swoich działań i włączania w nie innych mieszkańców, wystąpień publicznych.
 • Kontakt z osobami z całej Polski, które prowadzą podobne działania.
 • Wsparcie merytoryczne i prawne w prowadzonych działaniach (również po zakończeniu szkoły).
 • Pokrycie kosztów szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia oraz przejazdu.

Szkolenia odbędą się w okolicach Warszawy (dojazd komunikacją), na pierwsze zapraszamy już 29 marca 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z terminami całego cyklu - warunkiem uczestnictwa w SIS jest obecność na wszystkich szkoleniach. Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2019 roku. Więcej szczegółów oraz ankieta zgłoszeniowa pod adresem: www.siecobywatelska.pl/sis

Organizator dokłada starań, żeby w SIS mogły uczestniczyć osoby, którym sytuacja życiowa może utrudniać korzystanie z tego typu przedsięwzięć, np. osoby z niepełnosprawnością. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy również opiekę nad dziećmi.

 

Kontakt: Agnieszka Podgórska, agnieszka.podgorska@siecobywatelska.pl tel. 607859482.

Więcej...

Informacja - Zakład Aktywności Zawodowej

Informacja dotycząca Zakładu Aktywności Zawodowej

 

Z wielką radością informujemy, że od 1 kwietnia 2019r na terenie Powiatu Białobrzeskiego w gminie Promna powstanie Zakład Aktywności Zawodowej. Pracę w zakładzie znajdą głównie osoby legitymujące się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zakład Aktywności Zawodowej będzie świadczył między innymi usługi gastronomiczne. Miejsce pracy będzie odpowiednio dostosowane do potrzeb pracowników z niepełnosprawnością oraz zapewni różne formy rehabilitacji.  Zakład Aktywności Zawodowej to miejsce, gdzie osoby niepełnosprawne będą nabywać nowe umiejętności i doświadczenia w warunkach odpowiadających i przystosowanych do ich potrzeb. W przyszłości pozwoli im to podjąć pracę na otwartym rynku pracy.

Dokładny adres Zakładu Aktywności Zawodowej to: Adamów 20, 26-803 Promna.

Wszystkie chętne osoby posiadające orzeczenie o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które są zainteresowane podjęciem pracy, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu Panem Ireneuszem Gumowskim pod nr tel: 609 821 857.

Więcej...

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ''ZAPILICZE"

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZAPILICZE” INFORMUJE O EFEKTACH DZIAŁAŃ LGD I DZIAŁANIACH PLANOWANYCH NA KOLEJNY OKRES WDRAŻANIA LSR

 

WSPARCIE FINANSOWE DLA INICJATYW LOKALNYCH

Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o kolejnych działaniach konkursowych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Od początku programowania do końca 2018 roku wpłynęło łącznie 91 wniosków aplikacyjnych na kwotę 4 175 650,73 zł dotyczących: podejmowania działalności gospodarczej, rozwijania istniejących przedsiębiorstw gospodarczych, rozwijania ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, kultywowania i promocji kultury i tradycji lokalnych oraz projekty grantowe.

Dzięki tym działaniom powstały m.in.: nowe miejsca pracy, zostały utworzone nowe przedsiębiorstwa oraz poszerzono działalność istniejących.

W ramach rozwoju i budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie naszego powiatu powstały siłownie zewnętrzne, place rekreacyjno-wypoczynkowe, ciągi piesze oraz zagospodarowano kąpielisko w Białobrzegach w pomost i altany.

Z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego wyposażono świetlice, chór szkolny, zorganizowano różnego rodzaju imprezy, spotkania i warsztaty edukacyjne. Zostały wydane takie publikacje jak: mapa powiatu białobrzeskiego, przewodnik archeologiczny pt. ,,Szlakiem grodzisk powiatu białobrzeskiego", album sportowy „W klatce” z okazji 95-lecia istnienia klubu sportowego „Pilica”. Został odremontowany grobowiec rodziny Bagniewskich (z początków XX w.) znajdujący się na cmentarzu parafialnym w Stromcu. Pozostałe wnioski są na etapie prac budowlanych.

W 2018 roku Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie 4 umowy o przyznanie pomocy na projekty grantowe na łączną kwotę 246 354,00zł. Projekt pt. „Zachowajmy dziedzictwo i tradycję naszej Małej Ojczyzny” został już rozliczony, drugi pt. „Działania wspierające organizacje formalne i nieformalne” jest w trakcie rozliczenia, a dwa kolejne tj. „Doposażenie ogólnodostępnej bazy społecznej oraz imprezy lokalne na straży dziedzictwa kulturowego Zapilicza” i „Zwiększenie wiedzy społeczności lokalnej – kluczem do sukcesu” czekają na odpowiedni termin realizacji.

Kolejnym punktem wdrażania LSR był udział Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” w imprezach lokalnych, dożynkach obfitujących w występy ludowe i stoiska wystawiennicze

 

ukazujące bogactwo płodów rolnych i sadów naszego regionu mających na celu kultywowanie i promocję kultury i tradycji lokalnych, które przyczyniły się do integracji społeczności.

Dużym przedsięwzięciem jakie czeka nas w najbliższym czasie jest Projekt Współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania: Zapilicze, Dolina Pilicy, Wszyscy Razem, Perła Jury. Projekt ma na celu poprawę infrastruktury turystycznej oraz wzbogacenie oferty promocyjnej i turystycznej dorzecza rzeki Pilicy i będzie nosił nazwę „Kajak kreowania atrakcji jednoczących amatorów kajakarstwa”. Wynikiem końcowym całego przedsięwzięcia będzie postawienie w 6 Gminach Powiatu Białobrzeskiego altan wypoczynkowych. Projekt zostanie zrealizowany jeszcze w tym roku.

W drugiej połowie 2019 roku zgodnie z harmonogramem Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” planuje ogłosić 2 nabory wniosków na projekty grantowe. Pierwszy nabór będzie opiewać na kwotę 140 000,00zł i będzie łączył dwa przedsięwzięcia: 1.1.4 Organizacja przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych i przedsięwzięcie 1.1.5 Doskonalenie ogólnodostępnej bazy społecznej. W ramach naboru będzie można pozyskać środki na zorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, a także doposażyć i wyremontować obiekty społeczne (kluby, świetlice). Drugi nabór, na który przeznaczone jest 80 000,00zł będzie dotyczył przedsięwzięcia 1.1.2 Kultywowanie i promocja kultury i tradycji. Dzięki niemu potencjalny beneficjent będzie mógł pozyskać środki finansowe na zorganizowanie wydarzeń, imprez o charakterze kulturalnym, wydanie publikacji, tytułów w zakresie kultury i tradycji,  doposażyć podmioty działające w sferze kultury i tradycji, a także wykonać prace konserwatorskie lub restauratorskie  zabytków.

Serdecznie zachęcamy do współpracy z naszą grupą działania oraz do korzystania z możliwości wsparcia realizowanego przez LGD „Zapilicze”.

Więcej...

Ankieta- LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ''ZAPILICZE"

Drodzy Mieszkańcy!

 

Od początku funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania "Zapilicze" dokładamy wszelkich starań aby nasze działania jak najlepiej odpowiadały na Państwa potrzeby, jednakże bez pomocy i wskazówek z Państwa strony będzie to trudne. 

 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety, ponieważ wszystkie zgłoszone przez Państwa uwagi pozwolą nam efektywnie wdrażać Lokalną Strategię Rozwoju a tym samym rozwijać nasz region! 

 

Prosimy o szczere opinie, za które z góry dziękujemy. 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zapilicze"

 

 Link do ankiety: 

 

Ankieta będzie aktywna do 18 lutego.

Więcej...

Nowe zasady zwrotu podatku akcyzowego

INFORMACJE DLA ROLNIKÓW dotyczące nowych zasad zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku, producent rolny może składać do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego.

Limity obowiązujące w 2019 roku stanowić będą sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego (w 2019 roku wynosi 1,00 zł/l), liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,

b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego (w 2019 roku wynosi 1,00 zł/l), liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła do wniosku o zwrot podatku dołącza się również oświadczenie przedsiębiorcy zamieszczone poniżej oraz dokument wydany przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek producenta rolnego wydaje dokument, o którym mowa powyżej.

NOWY WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Ponadto informujemy, iż od 2019 r. obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nowy wzór wniosku dostępny jest do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy w Stromcu pok. nr 16.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW DO WÓJTA

a) od 1 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019r.,

b) od 1 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2019r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019r.

WYPŁATA

Zwrot podatku nastąpi w 2019 roku w ustawowych terminach:

 • Do dnia 1-30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • Do dnia 1-31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Więcej...

ZUS informuje - E-AKTA – SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA

E-AKTA – SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA AKT PRACOWNICZYCH ORAZ ICH ELEKTRONIZACJA

·         Elektronizacja akt

Obecnie dokumentację pracowniczą płatnik składek przechowuje w formie papierowej. Od stycznia będzie mógł decydować w jakiej formie chce ją przechowywać – papierowo, czy elektronicznie.

·         Krótszy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej

Od 1 stycznia 2019 r. dla wszystkich nowo zatrudnianych osób akta pracownicze pracodawca czy zleceniodawca będzie przechowywał 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy lub zakończyła się umowa zlecenia.

·         Skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych a nowe dokumenty

Każdy płatnik, który chce skrócić okres przechowywania akt pracowniczych musi przekazać do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych (ZUS RIA).

 

     Szkolenia

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia, najbliższe  już 09 i 24 stycznia  2019 r. – więcej informacji na temat szkoleń pod linkiem: http://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/szkolenia.

 

Więcej informacji pod linkiem: http://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/e-akta,   

 

Więcej...

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

 

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich

29 listopada 2018 rokweszła w życie Ustawa o kołach gospodyń wiejskich. Zgodnie z uchwaloną regulacją koła gospodyń wiejskich, które zarejestrują się w ARiMR, zyskają osobowość prawną, dzięki czemu będą mogły zarabiać i pozyskiwać dotacje. Nowa ustawa o kołach gospodyń wiejskich określa między innymi formy i zasady zrzeszania się w KGW, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich. Co ważne, koła zarejestrowane zyskają osobowość prawną. Będą mogły prowadzić działalność społeczno-gospodarczą na własny rachunek oraz zakładać związki kół gospodyń wiejskich. Po rejestracji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, koła gospodyń wiejskich zostaną w pełni samorządnymi organizacjami mieszkańców wsi, niezależnymi od kółek rolniczych.

Zarejestrowane koła gospodyń wiejskich mogą przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej. Majątek KGW będzie mógł powstawać także ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności, w tym działalności gospodarczej czy z dochodów z majątku koła. W nowym prawie przewidziano możliwość prowadzenia przez koło uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Rząd przygotowując ustawę zaproponował, aby na terenie jednej wsi można było utworzyć tylko jedno koło gospodyń wiejskich, które korzystałoby w pełni z nowej ustawy o KGW. Oznacza to w praktyce, że ten, kto pierwszy zarejestruje KGW, ten będzie korzystał z przywilejów przewidzianych w nowej ustawie dla kół. Inne organizacje będą musiały działać na zasadzie na przykład stowarzyszeń. Żeby dane koło gospodyń wiejskich działało na podstawie nowej ustawy, musi zostać wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W praktyce będzie odbywać się w ten sposób, że komitet założycielski danego KGW musi złożyć wniosek wraz ze statutem koła do biura powiatowego ARiMR. Koło uzyskuje osobowość prawną w momencie wpisania do rejestru. Obecnie działające koła mają pierwszeństwo przez pół roku.

Informacje na temat wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich:

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich/wpis-do-krajowego-rejestru-kol-gospodyn-wiejskich-kola-utworzonego-na-podstawie-przepisow-ustawy-z-dnia-9-listopada-2018-r-o-kolach-gospodyn-wiejskich.html

W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy koło gospodyń wiejskich będzie mogło otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3. ustawy. Wysokość pomocy finansowej uzależniona będzie od liczby członków Koła, tj.  jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków - 3000 zł; 4000 zł jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;     5000 zł jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

W Biurach Powiatowych Agencji powołani zostali pełnomocnicy, którzy będą udzielali informacji na temat rejestracji i zasad działania kół.

Pełnomocnicy ds. KGW w Biurze Powiatowym ARIMR w Białobrzegach, ul. Składowa 5: p. Agnieszka Cieślak, p. Agnieszka Wierzbicka, tel. 48 613 06 10.

 

Więcej...

100-lecie Odzyskkania Niepodległosści

11 listopada 2018 roku będziemy obchodzili 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości.

 

Z tej okazji zapraszamy wszystkich na uroczystą mszę w intencji Ojczyzny, która odprawiona będzie w niedzielę 11 listopada o godz. 9.00 w Kościele pw.  Św. Jana Chrzciciela w Stromcu.

Zapraszam również na  uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej z okazji 100-tnej rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbędzie się podczas XLI sesji Rady Gminy Stromiec w dniu 14 listopada 2018 roku (środa) o godz.12:00, przed budynkiem Urzędu Gminy.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby w tym wyjątkowym dniu wywiesili flagę, jako znak naszej dumy z bycia Polakami.

100-lat_Niepodlegla Stromiec

Więcej...

Apel

Apel

Rozpoczął się jesienno — zimowy okres grzewczy. W naszych mieszkaniach i domach wzrasta ryzyko powstania pożaru spowodowane intensywniejszą eksploatacją urządzeń grzewczych. W okresie tym nasilają się również przypadki śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, potocznie nazwany CZADEM. Najczęściej do zatruć dochodzi podczas niewłaściwej eksploatacji kotłów, kominków i piecyków gazowych. Przyczyną tragedii może być także niewiedza, zaniedbanie lub wadliwie działająca instalacja wentylacyjno — kominowa.

Tlenek węgla jest bezbarwnym i bezwonnym gazem powodującym takie objawy jak: ból głowy, duszność, senność, osłabienie lub przyspieszona czynność serca. Czad uniemożliwia prawidłowe rozprowadzanie tlenu we krwi i powoduje uszkodzenia mózgu oraz innych narządów wewnętrznych. Następstwem ostrego zatrucia może być nieodwracalne uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego, niewydolność wieńcowa, zawał, a nawet śmierć.

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Według statystyk do połowy października Państwowa Straż Pożarna odnotowała 257 interwencji związanych z CZADEM. W wyniku tych zdarzeń rannych zostało 125 osób, a aż 10 osób poniosło śmierć.

Państwowa Straż Pożarna przypomina o kontroli przewodów kominowych, zarówno spalinowych jak i wentylacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontrola powinna być przeprowadzona przez osoby uprawnione, a obowiązek poddania obiektu kontroli spoczywa na właścicielu lub zarządcy.

Dbajmy o instalacje wentylacyjne i kominowe, a zadbamy o nasze zdrowie i dobytek.

Więcej...

Pieniądze od Koalicji dla Młodych

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/LOGO FIO I KOALICJI DLA MLODYCH.jpg

Koalicja dla Młodych zainwestuje blisko 400 tysięcy złotych w organizacje pozarządowe.

 Organizacje pozarządowe, czyli ludzie, którzy ją tworzą. To właśnie w ludzi będącymi członkami organizacji społecznych z powiatu białobrzeskiego zainwestuje Fundacja. Członkowie organizacji pozarządowych wezmą udział w szkoleniach, doradztwie, wizycie studyjnej i nie tylko.

 Kolejne rozstrzygnięcie konkursu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich edycja 2018 za nami. Nabór zakończył się 5 kwietnia bieżącego roku. W ramach tegorocznej edycji wpłynęło łącznie 2789 ofert, z czego do dofinansowania rekomendowanych zostało 539 ofert.  Tym razem nasza Fundacja „Koalicja dla Młodych” Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej znalazła się w gronie szczęśliwców  i otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu w kwocie blisko  400 000 zł. Oferta złożona przez naszą Fundację uzyskała 226 punktów i znalazła się na 7 pozycji listy rankingowej. Projekt Fundacji uzyskał dofinansowanie w ramach IV Priorytetu: Silne organizacje Pozarządowe.

Czym jest Priorytet działań?

Każdy program dotacyjny, w ramach którego organizacje mogą pozyskać pieniądze na realizację zaplanowanych przez siebie działań ma określoną tematykę, ujętą właśnie za pomocą Priorytetów.

„Koalicja dla Młodych”  postanowiła objąć wsparciem organizacje działające na terenie powiatu białobrzeskiego.

 Realizacja projektu pt.: „GPS III Sektora – profesjonalna nawigacja w BCO” rozpoczęła się 1 czerwca 2018 roku i potrwa do 31 grudnia 2019 r. BCO, czyli Białobrzeskie Centrum Obywatelskie zostało utworzone przez Fundację w 2007 r. w ramach projektu o tym samym tytule dofinansowanego z funduszy norweskich. Dzięki temu dofinansowaniu wyremontowany został budynek przy ul. Reymonta 11, w którym obecnie znajdują się m.in. siedziby organizacji pozarządowych z Gminy Białobrzegi.

 

 

Czytaj Więcej...

Więcej...

Konkurs na 100 lecie niepodległości

"W związku z realizacją Projektu "GPS III Sektora - profesjonalna nawigacja w BCO" Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej ogłasza nabór do  Konkursu Grantowego dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu białobrzeskiego pt.: "100-lecie Niepodległej Polski". 
Regulamin konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.koalicjadlamlodych.org.pl 
Nabór wniosków trwa do 21 sierpnia 2018 r.
Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych "100-lecie Niepodległej Polski" zorganizowano w ramach projektu "GPS III Sektora- profesjonalna nawigacja w BCO" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Realizatorem projektu jest Fundacja "Koalicja dla Młodych" Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej. Partnerami projektu są: Gmina Białobrzegi, Gmina Promna, Gmina Stromiec, Gmina Stara Błotnica, Gmina Radzanów, Gmina Wyśmierzyce."

Konkurs grantowy (1)

Więcej...

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

INFORMACJA W SPRAWIE REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH:  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”

 

            Gmina Stromiec podpisała w dniu 3 lipca 2018 r.  umowę na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Dobieszyn” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

            W/w zadanie obejmuje zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dobieszyn, z korzyścią dla lokalnej społeczności, a szczególnie dla rodzin z małymi dziećmi. W ramach zadania planuje się przygotować teren, wykonać brakujące ogrodzenie oraz zamontować wyposażenie placu zabaw w postaci urządzeń do zabawy (pojedynczych lub jako zestaw zabawowy) oraz elementów małej architektury.

Dzięki realizacji projektu miejscowość poprawi swoją estetykę oraz powstanie miejsce sprzyjające integracji tej i okolicznych miejscowości.

 

            Natomiast w dniu 29 czerwca 2018 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na realizację zadania pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podlesiu Małym” współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

W ramach zamierzonego do realizacji zadania planuje się wyposażyć obiekt w następujące elementy:

- stoły i krzesła,
- rolety, karnisze i firanki,
- laptop, projektor multimedialny oraz sprzęt nagłaśniający,
- telewizor z uchwytem,
- stół do tenisa,
- stół bilardowy,
- stół do gry w piłkarzyki,
- warnik do wody,
- kuchnia gazowa.

 

      Zakup powyższych elementów wyposażenia umożliwi organizację spotkań mieszkańców, będzie bazą do działania mieszkańców w ramach organizacji pozarządowych lub grup nieformalnych, pozwoli na realizację działań integrujących społeczność poprzez np. „wieczór kolęd i pastorałek”, „spotkania przy książce”, itp., organizację zajęć warsztatowych pozwalających na zagospodarowanie czasu wolnego, rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży oraz innych podobnych inicjatyw.

 

 

Więcej...

Syreny alarmowe 1 sierpnia 2018 r.

Stromiec, dnia 30.07.2018r.

 

Informacja

 

                Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2018r. o godz. 17:00 na terenie Gminy Stromiec uruchomione będą na okres 1 minuty syreny alarmowe, emitujące dźwięk ciągły. Uruchomienie syren nastąpi
w związku z 74 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego oraz w celu realizacji Zarządzenia nr 717 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 lipca 2018r.

 

Wójt Gminy Stromiec

Więcej...

INFORMACJA DLA OSÓB FIZYCZNYCH O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA STAREJ GENERACJI

INFORMACJA

DLA OSÓB FIZYCZNYCH

O MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA

WYMIANY ŹRÓDEŁ CIEPŁA STAREJ GENERACJI
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

       Zgodnie z Porozumieniem z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, iż w ramach powyższego działania będzie udzielane dofinansowanie w formie bezzwrotnych dotacji oraz pożyczek. Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Oferta skierowana będzie do osób fizycznych posiadających prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub osób, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

       W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła. Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/wewnętrznych budynku oraz wymianie/montażu stolarki zewnętrznej.

       Intensywność wsparcia dotacyjnego uzależniona będzie od kwoty miesięcznego dochodu przypadającego na 1 osobę w gospodarstwie domowym. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosić będzie 7 tys. zł, natomiast maksymalne koszty kwalifikowane od których liczona będzie dotacja — 53 tys. złotych.

       W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek).

      W związku z powyższym, w gminach na terenie województwa mazowieckiego, będą prowadzone spotkania z Mieszkańcami - celem przedstawienia warunków Programu oraz pomocy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane zostało na II połowę lipca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu szkoleń będą pojawiały się sukcesywnie na stronie internetowej wojewódzkiego Funduszu. Nabór wniosków w Programie „Czyste Powietrze” rozpocznie się po przeprowadzeniu warsztatów w gminach na terenie Mazowsza.

Więcej...

Dzień Dziecka 3 czerwca 2018 r.

Dzien Dziecka Stromiec 2018W dniu 3 czerwca 2018 r. odbył się w naszej gminie Dzień Dziecka -  już po raz trzeci.

Frekwencja przybyłych gości była bardzo duża. Byli to mieszkańcy gminy Stromiec ale nie tylko. Głównie oczywiście dzieci z rodzinami.

Liczba zainteresowanych świadczy o dużym zapotrzebowaniu naszego środowiska na tego typu imprezy, które integrują  środowisko lokalne, służą wzmocnieniu więzi rodzinnych, pokazując i ucząc jednocześnie w jaki sposób można aktywnie spędzać wolny czas w gronie rodzinnym. Istotnym elementem całej imprezy było również to że z atrakcji jakie przygotowaliśmy mogli korzystać wszyscy. Były zabawy indywidualne, grupowe, rodzinne i międzypokoleniowe.

Dzięki władzom gminy: Radzie Gminy Stromiec oraz Wójtowi Gminy dokładając wszelkich starań, udało nam się sprostać temu niełatwemu zadaniu. Dążyliśmy do tego, by wszystkie dzieci i wszystkie rodziny mogły czuć się tego dnia równe, by każdy mógł korzystać bezpłatnie z jak największej liczby atrakcji i czuł się szczęśliwy i zadowolony.

Bardzo dziękujemy dyrektorom i nauczycielom gminnych szkół podstawowych za prezentacje młodych artystów, OSP Stromiec za współorganizację atrakcji, OSP Dobieszyn za wypożyczenie namiotu, Patrolowi Pierwszej Pomocy,  firmie GOLD GSM za ufundowanie części nagród rzeczowych a przede wszystkim  dzieciom i dorosłym za przybycie i wspólną dobrą zabawę.

DZIĘKUJEMY.
Do zobaczenia w przyszłym roku.

Więcej...

ZGARNIJ KASĘ NA REALIZACJĘ SWOJEGO POMYSŁU !!!

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/Dzialaj lokalnie 02-05-2018.jpgZGARNIJ KASĘ NA REALIZACJĘ SWOJEGO POMYSŁU !!!

Fundacja "Koalicja dla Młodych Fundusz Lokalny Ziemi Białobrzeskiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz grupy obywatelskie z powiatu białobrzeskiego do udziału w konkursie grantowym "Działaj Lokalnie" w 2018 roku. Wystarczy zebrać grupę osób powyżej 18 roku życia, mieć pomysł na działania skierowane do mieszkańców powiatu oraz złożyć wniosek do Fundacji. Macie szansę na uzyskanie dofinansowania nawet w kwocie 6 tysięcy złotych. Fundacja przez 11 lat przekazała społeczności lokalnej powiatu białobrzeskiego w ramach Programu "Działaj Lokalnie" ponad 700 tysięcy złotych. A w tym roku pula środków na granty to blisko 60 tysięcy złotych.

Już 20 kwietnia 2018 r. startuje kolejna edycja Programu "Działaj Lokalnie" na terenie powiatu białobrzeskiego.

Więcej...

Pieski błąkające się po gminie Stromiec

Pieski... Zabłąkały się i szukają drogi do domu. Ruda suczka od kilku dni błąka się na Podlesiu Małym. Czarny pies biega w Stromieckiej Woli.
Jeżeli ktoś rozpozna  psy prosimy o informację pod nr tel. 48 619 10 20. Można adoptować psy, zapewnić im schronienie i opiekę.  psy kwiecien (2)psy kwiecien (4)

Więcej...

portal Agro Market dla rolników

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/Agromarket24 ceny rolnicze .jpg
Uprzejmie informujemy o nowoczesnym portalu Agro-Market24, skierowanym głównie do rolników i sadowników. Portal umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń, przeglądanie ogłoszeń rolniczych, porównywać ceny produktów rolnych, a co najważniejsze znalezienie potencjalnych klientów na swoje produkty rolne na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

 

Bezpośredni kontakt między producentami rolnymi, a odbiorcami pozwala rolnikom sprzedawać w wyższych cenach niż dotychczas, poprzez ominięcie  firm pośredniczących. Aby dowiedzieć się więcej o portalu, wejdź na ceny rolnicze Agro-Market24.

Więcej...

III Turniej Tenisa Stołowego O Puchar Wójta Gminy Stromiec (18 lutego 2018 r.)

Turniej Tenisa Stolowego 2018

W dniu 18 lutego 2018 na Sali Gimnastycznej przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu odbył się Trzeci Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Stromiec. Turniej odbył się w trzech kategoriach szkół podstawowych, gimnazjum oraz dla starszych czyli kategorii open. Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem i zgromadziły wielu uczestników oraz kibiców.
Na początku turnieju wszyscy zawodnicy zostali obdarowani pamiątkowym medalem za udział, a następnie Wójt Gminy Stromiec Krzysztof Stykowski przy współudziale Pana Roberta Mrozińskiego otworzył zawody. Przez kilka godzin trwała zacięta rywalizacja o zwycięstwo we wszystkich kategoriach z poszanowaniem zasady fair-play. W trakcie zawodów uczestnicy zostali obdarowani pączkami od Piekarni „Stromiec” pana Piotra Śledziewskiego za co bardzo serdecznie dziękujemy.
Słowa podziękowania kierujemy również dla pana Roberta Mrozińskiego, współorganizatora wraz z panem Łukaszem Duszyńskim, którzy czuwali nad prawidłowością przebiegu zawodów. Dziękujemy również Szkolnemu Patrolowi Pierwszej Pomocy, który czuwał nad zdrowiem zawodników, osobom, które sędziowały mecze, zawodnikom, rodzicom i kibicom.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za udział.
Poniżej przedstawiamy wyniki turnieju oraz galerię zdjęć.

Więcej...

Projekt: "Stromiecki Festiwal Smaku"

tl_files/magazyn/OGLOSZENIA/logotypy prow- SFS.jpg

Projekt: „Stromiecki Festiwal Smaku”

W dniu 28 lipca 2017 r. Gmina Stromiec podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn: „ Stromiecki Festiwal Smaku”, operacja w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie :” Zachowanie dziedzictwa Lokalnego” w ramach PROW 2014-2020

Cel operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji poprzez organizację imprezy plenerowej „Stromiecki Festiwal Smaku” związanej z kultywowaniem lokalnej tradycji kulinarnej

Planowany termin realizacji operacji: 10 września 2017 r.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Więcej...

Opracowanie projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020”

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stromiec do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Stromcu oraz na stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

            Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Stromcu,
ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec, ustnie do protokołu w siedzibie Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: ugstromiec@ugstromiec.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stromiec.

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

 1. tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Stromcu
 2. stronie internetowej: www.ugstromiec.naszbip.pl
 3. a/a

Więcej...